Инж. Бисер Дачев е новият директор на ДГС „Земен”, всички заплатени дърва бяха доставени след няколко месеца чакане

Инж. Бисер Дачев е новият директор на териториалното поделение на ДГС „Земен”. Това стана, след като досегашният директор беше освободен със заповед на инж. Дамян Дамянов заради пропуски в снабдяването на населението с дървесина преди десетина дни, съобщиха от ЮЗДП. Териториалното поделение на ЮЗДП поема инж. Бисер Дачев – досегашен зам.-директор на „ДГС Кюстендил”.

Всички 63 домакинства от селата Сирищник, Дивля, Елов дол, Габров дол, Горна Врабча и др., заявили и заплатили предварително дърва за огрев в „ДГС Земен”, вече са ги получили. Към днешна дата са издължени 283 пространствени кубически метра на жители на общините Земен и Ковачевци. Това стана след намесата на Югозападното държавно предприятие, което пое ангажимент до 20 декември всички заплатени количества да бъдат доставени до населените места. Благодарение на създадената организация и мобилизирането на собствени работници само за седмица бяха добити 184 пространствени кубически метра широколистни дърва.