Изнесена група на ОДЗ „Ален мак” в Стоб продължава да работи с 6 деца, спасиха я 7 гласа в ОбС – Кочериново

Калин Везенков (вляво) и кметът Иван Минков

 

За издръжката отиват 20-30 000 лв. годишно, заяви кметът Минков

 

Изнесената група на ОДЗ „Ален мак” в село Стоб продължава да функционира с 6 деца за учебната 2017/2018 г. Това решиха на свое редовно заседание общинските съветници в Кочериново. По въпроса за съществуването на маломерна изнесена група на детското заведение в селото възникнаха оживени дебати, като 6-7 майки заедно с кмета на селото Славчо Христов дойдоха на сесията, за да убедят кмета групата да продължи да съществува.


Седем от съветниците гласуваха „за” изнесената група в с. Стоб да продължи да функционира.

В общината има до момента две изнесени групи – освен в Стоб такава има и в Бараково. Припомняме, че през м. септември ОбС взе решение групата в Стоб да бъде от 11 деца, при условие че наредбата на МОН предвижда минимум 12 деца. През м. октомври тази наредба бе отменена на национално ниво и минимумът бе сведен на 6 деца.
Председателят на ОбС Калин Везенков заяви, че реално групата се посещава от 7,2 деца средногодишно, а служителките са четири, но договорите им не са подновявани. „Още тогава споменахме, че очакваме една по-солидна подкрепа от жителите на селото, но това не се получи. Аз и колегите по принцип не сме против. Въпросът е, че сега част от децата вече са в други детски градини. Там условията са много по-добри и може да се окаже в един момент, че няма да има кой да посещава групата в Стоб. Освен това общината е в криза, а за издръжката на тази изнесена група ще трябва да отделя годишно солидна за възможностите на общината сума. Да не говорим, че това решение от друга страна е незаконосъобразно, защото такива решения се вземат в началото на учебната година, а не по средата“, коментира той.

Кметът Иван Минков посочи, че за издръжката на тази изнесена група отиват 20-30 000 лв. годишно.

Със 7 гласа „за” и 3 „въздържал се” ОбС прие да се даде разрешение за 2017/2018 г. изнесената група в с. Стоб да продължи да функционира.

Директорката на детското заведение Силвана Рекарска каза за „Вяра”, че в изнесената група в Стоб са работили две учителки и две помощник-възпитателки. Договорите им били срочни – до м. декември. Тя посочи, че в момента групата не функционира, а децата пътуват до филиала в с. Бараково, където повечето родители са пожелали да ги настанят. „Щом има решение на ОбС за 6 деца, то групата ще бъде възстановена“, увери тя.

Общинският съвет в Кочериново избра заместник-кмета Любка Йорданова да представя общината в комисията за изработване на областна здравна карта.

Припомняме, че правителството прие Националната здравна карта. Чрез нея се определят и планират потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ, на база на които трябва да се адаптира структурата на здравната мрежа и да се планира ефективно и справедливо използване на ресурсите. Националната здравна карта е разработена въз основа на областните здравни карти, като за изготвянето й бе създадена национална комисия.

Областната здравна карта има за цел да допринесе за подобряване на здравното състояние на населението от област Кюстендил. Това ще стане чрез гарантирано покриване на потребностите от медицинска помощ, спазвайки принципите на достъпност, своевременност, непрекъснатост, достатъчност и качество на медицинските дейности на отделните нива на институционална структура на областната здравна карта.

1 COMMENT

  1. Честито на новия кмет на село Стоб- Славчо Христов! Само незная кога е встъпил в длъжност. Да му пожелаем успех!

Comments are closed.