Кметът Елза Величкова подкрепи разширяването на хосписа в Бобов дол, управителят д-р Митова отчете 128 000 лв. разходи и приходи

От ляво надасно: ОбС шефката Елеонора Христова, кметът Елза Величкова и зам.-кметът Детелина Борисова
  • В най-скоро време поставят пейки и косят около параклиса на здравното заведение, отпускат 64 000 лв. за авансови плащания за укрепване на р. Горещица и обучение на младите хора

 

Хосписът в Бобов дол се нуждае от разширяване. Това бе оповестено на заседание на Общинския съвет в миньорския град, който прие финансовия отчет на дружеството за миналата година. „Хосписът се нуждае от увеличение на капацитета.

Д-р Екатерина Митова (в средата)

Той е едно работещо предприятие и сме доволни от дейността му в изминалите години. Във ваши ръце е решението за увеличение на капацитета. Другата ми голяма молба е към Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство”. Вече четвърти месец чакаме помощ, искаме да бъдат поставени 3 пейки и да бъде окосена тревата до параклиса, тъй като няма лекуващите се хора да излязат. Молбата ни е проблемът да бъде разрешен в най-скоро време, да не чакаме да мине лятото. Друга опция за излизане на болните няма”, каза управителят на общинското дружество д-р Екатерина Митова.

Владимир Тодоров

„Подкрепям намеренията за разширяване на хосписа. С д-р Митова сме разговаряли в тая насока, но въпросът е, че няма помещение. Проблемът опира до пари за закупуване на помещение. Имахме идея да купим помещения от бившето отделение за хирургия, но аз не мога да реша сама това”, обясни кметът Елза Величкова във връзка с казуса. Отговор на въпроса защо не е окосено в двора на хосписа даде служителят в ОП ЧОБ Владимир Тодоров. „Пейките ще бъдат монтирани още утре. А за косенето – разполагаме с 6 косачки, които използваме активно в момента. Коси се в градския парк, в гробищния парк, площите са много големи. В най-скоро време – след Задушница, в понеделник, ще бъде окосено”, обясни Тодоров.

Съветниците разрешиха общината да отпусне временен безлихвен заем за авансови плащания по два проекта.

128 000 лв. са миналогодишните приходи и разходи на „Хоспис Бобов дол” ЕООД, стана ясно от отчета на управителя Митова. Както е известно, хосписът функционира от 2009 г. Той бе изграден в помещения на фалиралата МБАЛ „Д-р Стоян Сантев” с европейско финансиране. Капацитетът му е от 20 легла. Там се приемат пациенти с различни заболявания, преминали през активно лечение.

На сесията си в сряда местният парламент в миньорския град даде съгласие общината да отпусне от бюджета си временен безлихвен заем за авансово финансиране на два проекта. 58 483 лв. ще бъдат отпуснати за плащане на дейности по проект за укрепване коритото на река Горещица в село Мламолово, изпълняван от фирма „НАР” ООД – Момчилград, по програмата за трансгранично сътрудничество, съвместно с община от Република Македония. Другият заем, който ще бъде отпуснат, е в размер на 5500 лв. Средствата са необходими за авансово плащане по проект за обучение и заетост на младите хора, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът е на стойност 30 954 лв. и при изпълнението му по трудово правоотношение за 6 месеца ще бъдат назначени 9 трайно безработни лица от общината.

Общината да започне подготвителни дейности за прекратяване на съсобственост чрез продажба на своята част от имот, решиха още  общинските съветници. Съсобственикът Васил Василев от Бобов дол ще купи от общината нейния дял с площ 212 кв. м.

ОбС призна правото на възстановяване на собственост в съществуващи стари реални граници на 20 имота от общинския поземлен фонд, намиращи се в Мало село, Мламолово, Бабино и Горна Козница. Земите са възстановени на наследниците на бившите им собственици с решение на Общинската служба по земеделие и общата им площ е близо 40 дка.

Местният парламент разреши още община Бобов дол да сключи споразумение за партньорство с общините Дупница и Сапарева баня с цел кандидатстване за финансиране на проекта за изграждане на компостираща инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в дупнишкото село Джерман.

С друго решение съветниците допуснаха за обсъждане докладната записка с искането за провеждане на референдум за отделяне на Големо село от община Бобов дол и присъединяване към община Дупница.

Съветниците дадоха картбланш и за изграждане на паметна плоча на участниците в тайния революционен комитет, създаден през 1867 г. в с. Новоселяне от Апостола на свободата Васил Левски. Определено бе и мястото на бъдещия мемориал. Във връзка с чествания на читалище „Васил Левски 1932” в Нвоселяне съветниците взеха решение да дарят по 10 лв. и да подпомогнат провеждането на празниците.

Местният парламент разреши още безвъзмездното предоставяне на стационарна пръскачка, общинска собственост, на Районната служба за противопожарна охрана.