Васил Соколов

 

1000 лв. глоба трябва да плати кметът на бобошевското село Усойка Васил Соколов заради забравена декларация за конфликт на интереси, разпореди Административният съд в Кюстендил на последна инстанция. На пропуска се натъкват проверяващи от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Юристите издадоха и съответното наказателно постановление, подписано от Венцислав Петров. Първоначално то бе отменено от състав на Дупнишкия районен съд.

При проверката представителите на комисията се натъкват на факта, че кметът на Усойка е встъпил в длъжност на 09.11.2015 г. и е трябвало да подаде декларацията до 16.11.2015 г. Селският управник обаче се сеща да подаде документа едва през февруари следващата година.

Съдия Даниела Петрова

Съдия Даниела Петрова е категорична, че в случая се касае за административно нарушение, изразяващо се в бездействие за подаване на декларацията в законоустановения срок. Тя е категорична, че правилно в наказателното постановление е посочено, че нарушението е извършено на 17.11.2015 г., а наказващият орган е разбрал едва на 17.03.2016 г., когато е получил от председателя на ОбС-Бобошево регистъра на декларациите по Закона за установяване и предотвратяване конфликт на интереси, заедно с копия от същите на задължените лица от общината, включително и тази на Васил Соколов. Така  съдът потвърди наказателно постановление от 3 юни миналата година, издадено от председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – гр. София, с което на Васил Соколов, в качеството му на кмет на кметство с. Усойка, община Бобошево, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1000 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. По-рано кметът на село Усойка обясни, че веднага след встъпването си в длъжност му били предоставени много документи, които подписал. Той обаче не получил декларация за несъвместимост, а такава му била показана месеци по-късно.

Същото наказание отнесе и колежката му на село Слатино Сашка Тренева. Тя обаче е втори мандат и твърди, че такава подписала в първия си манда.