Кметът Церовска иска анексиране на кредит от 1,5 млн. лв. в Перник

 

Спешно са необходими средства за изплащане на сумите за изпълнение на наложен запор от НАП, заяви Церовска

На последното си за годината редовно заседание пернишките законотворци ще трябва да разгледат и евентуално да кажат „да” на докладната на кмета на общината Вяра Церовска, с която тя иска съгласието им за удължаване срока на краткосрочен заем от 1,5 милиона лева. Договорът за кредита е сключен между община Перник и «Интернешънъл Асет Банк».

„Поради тежкото финансово състояние община Перник се намира в невъзможност да изпълнява своите основни дейности, свързани с нормалното й функциониране. Спешно са необходими средства за изплащане на сумите за изпълнение на наложен запор от НАП, както и за разплащане на просрочени задължения. По тези причини е невъзможно кредитът да бъде издължен до 25.12.21017 година”, се казва в мотивите за исканото удължаване на срока за погасяване.

Сега кметът на общината предлага Общинският съвет да даде съгласие за кандидатстване пред банковата институция за анексиране на общинския дълг, за да могат да се осигурят оборотни средства за 2018 година. В изброените параметри на кредита се предлага крайният срок на издължаването му да е 26 декември 2018 година с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване и с възможност за удължаване с още 12 плюс 12 месеца, при максимален лихвен процент 3,5 на сто годишна лихва. Остава в сила обезпечаването на заема с ипотека на административна сграда на улица „Радомир” 1.