Кирил Котев (в средата)

След 20 минути закъснение съветниците от РЗС, начело с лидера Яне Янев, влетяха като буреносни облаци в залата на Общинския съвет в Сандански.

Веднага завихриха скандал, в сценария се включиха и четиримата съветници от ВМРО. Лидерът им

Николай Шаламандов

използва случая да подаде заявление за напускане на комисията по избор на управител на УВЕКС. Така двойният фронт, т.нар. опозиционери се издадоха, че битката е за управител на водното дружество.

Татяна Мехушина

Известно е, че само преди година УВЕКС беше под контрола на войводите чрез временния управител Тодор Гикински. Те бяха основни кадровици не само във водното дружество, но и в общината.

Мястото на Шаламандов в комисията по избор на управител на УВЕКС зае Екатерина Тренкова от ГЕРБ. Председателят на комисията Аспарух Костадинов обяви, че конкурсът по избор ще се състои след един месец. В момента дружеството се ръководи от Крум Аргиров, който е сред кандидатите.

След краткото театрално представление на Яне и войводите сесията продължи с разглеждането на 36-те точки от дневния ред.

„Много леко и приятно се работи без хората, чиято цел е единствено да блокират работа на Общинския съвет, щом не им се угоди на всички претенции”, коментираха съветници в залата.

Съветниците приеха финансовия отчет за 2017 г. на управителя на Медицински център „Св. Врач” д-р Илия Тонев. От него стана ясно, че през октомври 2017 г. през кардиологично отделение са преминали 190 пациенти, а приходите са в размер на 227 559. Вътрешно отделение отчете 88 пациенти и приходи от 41 966 лв. През ОАИЛ са минали 7 души и има приходи от 10 436 лв. Детско отделение е имало 64 пациенти и приходите му са 26 978 лв. През януари 2018 г. в кардиологично отделение са прегледани 186-ма души, а приходите са 182 451 лв. През вътрешно отделение са минали 121 пациенти, като пригодите са 58 001 лв. В детско са минали 71 малки пациенти, като приходите са 32 721 лв.

Казусът да бъде закрито или да продължи да съществува училището в Поленица остана да бъде разгледан за следващата сесия. На Йорданка Николова Тачева пък бе отказано удостоверение за право на строеж в УПИ 1. По повод нейната молба в ОбС бе депозирана жалба от Татяна Мехушина, в която твърди, че Йорданка е вдигнала незаконен строеж без отстъпено право и без заверени декларации от наследници. „Ползва наши вътрешни носещи стени, които застрашават нашата сграда”, пише още в жалбата на Мехушина.