Пламен Алексиев (правият)

 

Министър Порожанов удари през пръстите кмета и управата на МИГ ”Радомир-Земен”

Заради разкритията кметът Алексиев се ожали от адвокат Божкова до Адвокатската колегия, пoиска отнемане на правата й до изтичане на мандата му

Кметът на Радомир Пламен Алексиев и общинските съветници взеха решение на последната общинска сесия за увеличаване на промилите за такса смет.

Министър Порожанов

Алексиев развали договора за сметосъбирането, сметоизвозването и депонирането на твърди битови отпадъци, както и почистването на територията на общината с „Меско ММ5” ЕООД като крайно неизгоден за общината.

Адв. Благойка Божкова

Радомирци обаче се питат дали договорът с тази фирма не е прекратен, за да бъде предоставена дейността на друга, в която според запознати Алексиев е работил преди време?

Двойките съветници от БСП и Зелените Красимир Борисов, Стефан Велинов, Емил Крумов и Нели Николова

Факт е, че общината спира да плаща за периода от 31.01.2012 година до 30.11.2012 година под претекст, че фирмата не изпълнява договорните си задължения. В същото време обаче създадената със заповед на кмета Пламен Алексиев петчленна общинска комисия с председател зам.-кметът Димитър Димитров, която издава ежемесечни протоколи за посочения период, се произнася, че след извършена проверка фирмата изпълнява добросъвестно поетите с договора задължения.

Анелия Драгомирова, Цветанка Котева, Калин Иванов от БДЦ

„Цинична лъжа е изявлението, че общината е спечелила делото срещу „МЕС КО ММ5” ЕООД – гр. Перник, тъй като тя е осъдена да заплати на дружеството над един милион лева за сметка на данъкоплатците”, съобщи адвокат Благойка Божкова. Информацията адвокат Божкова изпраща перманентно на общинските съветници, но те както обикновено мълчат.

ГЕРБ – Олег Цветанов, С. Тодорова, Симеон Димитров, К. Граховски, Антонио Антонов, ОбС шефът

Последният „подарък” за радомирци дойде навръх празника на община Радомир Димитровден. Тогава се разкопа и се направи безумно кръстовище насред площад „Войнишко въстание”, където основно се монтираха и поставяха люлките, картингът и други увеселителни игри за събора. Така се създадоха предпоставки за постоянни ПТП-та, като вече две станаха факт. Отвори се улица в средата на пазара след площада, където могат да станат неприятни инциденти, тъй като от двете страни има павилиони със стоки. Може би след това отново улицата ще бъде затворена, но средствата ще са усвоени.

Тренев и Зарков

Всички радомирски граждани коментират случващото се и се питат дали разместването е минало през общинските комисии, дали е гласувано на Общински съвет. Попитани за това, самите съветници вдигат рамене и казват, че не знаят какво се случва.

Светослав Кирилов

Топ 10 на гафовете включва и решение на общинските съветници за

отлагане връщането на безлихвения кредит, отпуснат на МИГ ”Радомир-Земен”. Това, че при първото разглеждане на документите Министерството на земеделието не е разрешило отпускането на средства на МИГ ”Радомир-Земен”, не е стреснало общинските съветници. Документите са подадени отново през месец юли 2017 година, макар да не се гарантира, че средства ще бъдат отпуснати при второто им разглеждане.

 

„Дали кметът Пламен Алексиев е информирал Общинския съвет, може само да гадаем, но и в двата случая е взето решение на ръба на закона. Може да се стигне до поредното закононарушение, както при МИГ ”Радомир-Ковачевци-Земен”, когато по време на предходния мандат Общинският съвет му гласува безлихвен кредит, който не се връщаше години наред, но юристът на общината не се досещаше да се иска гласуване за удължаване на срока за връщането му. За това юристът следваше да носи наказателна отговорност.

Когато нещата загрубяха, кметът Пламен Алексиев дойде лично при мен за съвет. Казах му, че трябва да се подаде молба (бланка) за образуване на изпълнително дело. Такова изпълнително дело е образувано при частен съдебен изпълнител срещу изплатен адвокатски хонорар в размер на 3800 лева. Досега при нито един кмет адвокат не е писал елементарните машинописни молби до съдебните изпълнители. Поставете си въпроса – на кого са изплатени тези пари и за каква свършена работа?

За всяка сесия съм изпращала материали за извършени закононарушения от кмета и част от общинските съветници. Председателят на Общински съвет-Радомир Светослав Кирилов винаги е казвал ”Няма да се занимаваме с материалите на Божкова, а всеки, който се чувства засегнат, да си търси правата.”

Досега съм очаквала все някой, особено кметът да потърси свое право и да се стигне до съд спрямо мен. Явно приятелите му юристи са му давали съвет да си мълчи, за да не се саморазобличи, а пък съдиите от Радомирския районен съд си направиха самоотводи, когато аз подадох жалба за клевета срещу Стефан Велинов и същото бе изпратено да се разглежда в Кюстендилския районен съд. С две думи само ще спомена, че кметът Пламен Алексиев, под въздействието на кого не зная, подаде две жалби до Адвокатска колегия-Перник срещу мен, че съм изнесла в пресата тайни, поверени ми като адвокат от него, но и двете бяха отхвърлени поради липсата на факти в тази насока. Становището на Адвокатска колегия-Перник и по двете жалби (втората озаглавена като ”съобщение”) бе категорично, че не съм нарушила принципите, залегнали в Етичния кодекс на адвоката, тъй като те не ограничават личната ми позиция по обществено важни въпроси, а публикациите ми във вестник „Вяра” представляват моя лична гражданска позиция. Решението по първата му жалба бе обжалвано до Висшия адвокатски съвет-София, но потвърдено. Първата жалба срещу мен бе в качеството му на кмет, а втората вече като физическо лице. Текстът на жалбата бе един и същи, но с втората се искаше да ми бъдат отнети адвокатските права за 18 месеца, тоест до края на мандата му. Както посочих вече, същата отново бе отхвърлена.

А сега какво ще каже Светослав Кирилов – председател на Общински съвет-Радомир и общински съветник в предходния мандат, участвал при спекулативната продажба на общинска недвижима собственост – урегулиран поземлен имот ІХ-2199 в кв.175 по плана на град Радомир, с площ от 319 кв.м? Въз основа на докладна записка на тогавашния кмет Красимир Борисов и  положителното становище на Постоянната комисия „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост” с председател Стефан Велинов Андонов – председател и на ГПК ”Наркооп”-Радомир (зам.-председателя Атанас Цвятков и членове Емил Крумов и Славчо Златков – подписали единодушно протокола) е поставено на гласуване продажбата му. При вземането на решение на сесия на Общински съвет-Радомир на 30.04.2010 година общинският съветник тогава Светослав Кирилов гласува против продажбата на описания недвижим имот и оправомощаването на кмета да се проведе процедура за явен търг и да сключи договор за продажба със спечелилия търга. В това гласуване участват още Владимир Ангелов Тренев, Владимир Стоилов Зарков, Евгени Христов Ананиев и всички останали, посочени в решение № 73 от 30.04.2010 година. След два месеца със заповед на кмета на община Радомир от 10.06.2010 година Светослав Кирилов е назначен за член на комисията за провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижими имоти – частна общинска собственост. Всички, участващи в комисията, подават декларации по чл.90, ал.3 от Наредбата за общинската собственост на 10.06.2010 година, а Светослав Кирилов подава такава едва на 20.06.2010 година. Защо се е съгласил да участва в тази комисия, след като не е бил съгласен с продажбата на имота? Запознал ли се е с документите във връзка с търга, след като се продава празен парцел, а в действителност в него има павилион на един етаж с площ от сто и петдесет кв.м с метална конструкция, трайно прикрепена върху железобетонна основа? В становището на юк Аделина Антова е отразено, че парцелът е празен, докато в становището на арх.Мария Стоянчева е записано, че в имота има павилион, „електро- и водоснабден”. Не му ли е направило впечатление, че заповедта за създаване на комисията е от 10.06.2010 г., търгът е на 10.06.2010 година и че единствен кандидат за този имот е ГПК ”Наркооп”-Радомир чрез неговия председател и председател на Постоянната комисия „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост” Стефан Велинов? (сега съмишленик на ГЕРБ и поддръжник на кмета Пламен Алексиев при всяко поставяне за гласуване негово решение). Не се ли запозна с декларацията на Стефан Велинов от 07.06.2010 година, че е извършил оглед на имота и се е запознал с имота, както и със заявлението му от 08.06.2010 година за участието му в търга, след като кооперацията го е ползвала дълги години, без да плаща наем на общината? Не се ли усъмни в нечистота на проведения търг, довел до сключване на 23.06.2010 година на договор за покупко-продажба между община Радомир, представлявана от кмета, и кооперацията, представлявана от председателя й Стефан Велинов Андонов, само за сумата 8463.07 лева? И този търг преминава с един участник, общински съветник, тъй като никой друг от гражданите не е имал възможност да разбере за него. За по-малко от три месеца, а именно на 20.09.2010 година Стефан Велинов в качеството си на председател на ГПК ”Наркооп”-Радомир продава на Бойчо Огнянов Рударски и Снежанка Цветанова Рударска описания недвижим имот, но вече с намиращия се в този имот павилион на един етаж с площ от сто и петдесет кв.м, тоест недвижимият общински имот е закупен от бившия общински съветник с цел да бъде препродаден на определени трети физически лица. Сега е моментът председателят на Общинския съвет Светослав Кирилов да предложи да се преразгледа сделката и евентуално виновните лица да бъдат предадени на прокуратурата.

Търговските обекти в бл.4 на пл. ”Войнишко въстание” и в бл.3 на ул.”Батенберг”, Супер13 в жк ”Тракия” са другите обекти, паднали под ножа и минали през приватизационни сделки с общински имоти на база данъчната оценка вместо на цена, дадена от лицензиран оценител.

Стефан Велинов закупува търговския обект, находящ се в град Радомир, пл. ”Войнишко въстание” бл.4, за сумата от 10 200.00 лева, а го продава на трето лице за сумата от 103 070.00 лева, а търговския обект, находящ се в град Радомир, ул.”Батенберг” бл.3, закупува за сумата от 8 100.00 лева, а го продава на трето лице за сумата от 103 000.00 лева”, разказа за вестник „Вяра” адвокат Божкова.

Всички разкрития на адвокат Божкова за община Радомир вече са събрани в книга, която предстои да излезе на пазара.