МАЛКИ ОБЯВИ

Продава: Опел Корса 1.4, 3 врати, цена 950 лв. Тел.: 0889 78 79 55
—————————————————————————–
„ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” ЕАД, село Големо село, община Бобов дол
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ:

 1. Ин­же­нер, топ­ло­е­нер­ге­ти­ка
 2. Елек­т­ро­ин­же­нер
 3. Ма­ши­нен ин­же­нер
 4. Спе­ци­а­лист “КИП и А”
 5. Мон­тьор елек­т­ро­о­бо­руд­ва­не
 6. Ма­ши­нен мон­тьор
 7. Тех­ник, асан­сьор­на тех­ни­ка
 8. За­вар­чик
 9. Ок­си­же­нист, га­зо­за­вар­чик
 10. Стру­гар
 11. Бор­вер­гист
 12. Шлосер, монтьор
 13. Шофьор на са­мос­вал

 

Молбите и CV на кандидатите се приемат на място, по пощата или на email: ls@tecbd.com.