ОбС гласува постфактум 4000 лв. за премии в церемонията „Спортист на годината” в Самоков ден след награждаването

На предстоящата сесия на Общинския съвет в четвъртък ще се дискутират и таксите за битови отпадъци

На сесията си общинарите ще определят и такса смет за новата година

 

2000 лв. за награждаване на спортист на годината в Самоков ще бъдат предложени да се отпуснат на ОбС сесия в четвъртък. Разпределението е първо място е 1000 лв., второ място – 600 лв., трето място – 400 лв. „Любопитно е, че ден преди сесията, на 20 декември, се проведе грандиозно тържество, на което се дадоха отличия и премии за отличниците в спорта. Сумите обаче ще се утвърдят от съветниците в четвъртък. Тази практика, при която съветниците гласуват разход на пари постфактум, е обичайна за ОбС – Самоков. Нарушен ли е принципът? Номинацията изключва изявени скиори, дават ли се призове на наши хора?”, питат съветници. За треньор на годината общата сума, предложена от общинската администрация е 2000 лв., първо място – 1000 лв., второ място – 600 лв., трето място – 400 лв.

Награждаването бе на 20 декември, а средствата ще бъдат гласувани на 21 декември.

От документите за сесията става ясно още, че общината ще кандидатства по проект „Красива България”. Дейностите предстои да бъдат разрешени от съветниците. Става въпрос за следните обекти: „Текущ ремонт на Младежки дом” – Самоков и „Изграждане на интерактивна детска площадка в Детска градина „Самоково”. Необходимо е и собствено финансиране в размер на 60% от стойността на проектите – за ремонт на Младежкия дом – 149 648  лв. с ДДС; за изграждане на интерактивна детска площадка в ДГ „Самоково” – 31 472лв. с ДДС.

На предстоящата сесия на Общинския съвет в четвъртък ще се дискутират и таксите за битови отпадъци. Предложението на общинската администрация вече мина през постоянните комисии. Изготвена е докладна записка от кмета Владимир Георгиев относно план-сметка за дейностите по управление на битовите отпадъци, включително събиране, транспортиране, проучване, проектиране и изграждане на нови съоръжения, предварително третиране, обезвреждане, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и размер на такса битови отпадъци за 2018 г. Ще бъде определен и размерът на такса битови отпадъци за 2018 г. в съответствие с Наредба №12 за определяне размера на общинските такси и цени на услуги. “Всяка година потвърждаваме размера на битовите отпадъци. Всички цени си остават същите. Наредбата се приема един месец преди приемането на бюджета. Едно към едно е размерът в сравнение с миналогодишния”, коментират съветниците.