ОбС освободи училището в Кочериново от такса битови отпадъци за 18 000 лв.

Кметът Минков предлага автобусите, возещи децата, да бъдат прехвърлени на СУ

 

ОбС в Кочериново гласува за освобождаване от такса битови отпадъци на СУ „Христо Ботев” в града. Става въпрос за около 18 000 лв., а решението за освобождаване съветниците дават вече няколко години. Общинският съветник Василка Вонидова представи отчета на директора на училището как са разходвани тези средства. Стана ясно, че с тях са купувани осветителни тела, почиствана е отоплителната инсталация и др.

Румен Янакиев (вдясно)

Румен Янакиев предложи наместо да се купуват осветителни тела, да се закупи нов автобус за училището, тъй като ползваните в момента три автобуса са в много лошо техническо състояние. Зам.-директорът на СУ Ана Миладинова посочи, че има заявка да се осигури от Министерството на образованието нов автобус. Тя заяви, че средствата, за които е даден отчет, не могат да бъдат пренасочвани към други дейности. Кметът Иван Минков предложи както автобусите, така и предвидената за поддръжка субсидия да бъдат прехвърлени на СУ „Христо Ботев”. Той посочи, че за целта до Министерството на образованието е подадено писмо. Стоян Банчев припомни, че тези автобуси возят и децата до детската градина, така че това също трябва да се вземе предвид. Съветниците учители не взеха участие в гласуването.

„Предложението бе тези пари да се вземат и вложат в училището за подобряване на материално-техническата база. СУ е единственото, което се освобождава от такса битови отпадъци – все пак става въпроса за деца и автобусите, които превозват децата, са в лошо техническо състояние. Няма средства да се поддържат и предложението бе тези 18 000 лв., които реално ги спестява училището, да си останат за него. Най-вероятно общината ще прехвърли автобусите на училището и парите, които получава за поддържането им. И тогава и тези 18 000 лв. ще може училището да си ги стопанисва“, каза председателят Калин Везенков. Общинските съветници отложиха заради техническа грешка гласуването на решение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново. Те дадоха разрешение за ползване на общински гори през 2017 г., предадени за управление, стопанисване и опазване от ТП ДГС „Рилски манастир”. Става въпрос за продажба на дървесина от общинската гора на втора тръжна сесия, след като на първата нямаше кандидати. Базовата цена обаче е намалена и председателят Везенков попита дали общината ще има полза. Общинският служител инж. Светлозар Михайлов отговори, че се очаква при успешен търг да бъде добито същото количество на стойност над 70 000 лв. Той посочи, че това е над средната цена на дървесината и че е оптимист, че следващата година ще успеят да продадат предвидените количества.

Съветниците отложиха приемането на общинска програма за читалищната дейност в общината през 2018 г. Причината е, че не са заложени финансови параметри. А такива не са заложени заради неприетия общински бюджет. Програмата може да бъде изготвена с участието на секретарите на читалищата в общината, които с кмета да договорят финансовите параметри, предложи Стоян Банчев.

Уточнено бе програмата, след като бъде изготвена, да бъде приета на извънредна сесия до края на годината.