ОбС отпусна 11 880 лв. за зимна градина на общинския хотел в Самоков, Васил Зашкев: Непрекъснато се наливат пари в този обект, това лоялно ли е към данъкоплатците

Васил Зашкев

 

Съветниците разрешиха да се дадат 11 880 лв. от резерва за неотложни и непредвидени разходи в бюджета на Самоков по докладната на кмета Вл. Георгиев за инвестиция в общинския хотел. Администрацията поясни, че парите са за проектиране на разширение на ресторанта на общинския хотел с нова зала и зимна градина с допълнителна площ от 377 кв.м.

На сесията съветникът Васил Зашкев се възмути и напомни на кмета Георгиев, че непрекъснато се дават за общинския хотел. „Хотелът е стопанска единица и трябва да се самоиздържа“, заяви Зашкев.

Инж. Петър Георгиев допълни думите му. „Всичко произтича от един недомислен проект и от едни изпълнители, които ограбиха общината. По стълбите в залата трябва да се качват гиганти, не могат да се качат нито възрастни, нито малки деца. Аз такива стълби по цял свят никъде не съм видял. Общината е ощетена и сега трябва да прави корекции“, каза съветникът.

Общинският съветник Светлана Атанасова апелира: „Общината трябва да има грижата на добър стопанин и да инвестира разумно парите на самоковските данъкоплатци“.