ОбС отряза предложението на кмета Георгиев да се опростят 20 000 лв. наеми на общински имоти в Самоков, В. Спаийски виси с  627 лв.

Владимир Георгиев

 

ОбС-Самоков отхвърли предложението на кмета Владимир Георгиев да се опростят 20 000 лв. несъбрани наеми от общински имоти.

Бранимира Бодурова

Предложението беше направено за всички нередовни платци, но съветниците поискаха да разберат длъжниците поименно. Директорът на дирекция Бранимира Бодурова представи данните пред съветниците за несъбраните средства от наети помещения по договри с общината. Общата сума е 19 470 лв. От докладваното стана ясно, че пари дължи НДСВ в размер на 302 лв., ВМРО пък има да дава 619 лв., Сдружение „Бъдеще“  – 72 лв., фирма дължи 1399 лв., адвокатка от Самоков дължи 157 лв., друга фирма 1211 лв., В. Спаийски – 627 лв., фирми  – 4141 лв., още една фирма дължи над 1000 лв., друга – 2755 лв. и много други… Шест наематели на общински жилища са ги освободили.

Кирил Бонев

Председателят на НПО „Милост за слабите“ Кирил Бонев настоя администрацията да предостави имената на всички длъжници. „Това е избирателна информация. Защо се съобщават само имената на част от неплатилите сумите?“ – попита Кирил Бонев. Отговор на въпроса му не бе даден от общинска администрация.

Общинските съветници д-р Панев, Йордан Стоянов и Николай Николов настояха общината да представи какви мерки е предприела, за да не се стига до опростяване на вземания. Бодурова се ограничи в информацията, че жилищните имоти вече са освободени, заради неплатени наеми. Изпратени са писма, има заведени дела, но за някои и по изпълнителни дела вземанията са несъбираеми, обобщи Бодурова. „Кметът на Самоков Владимир Георгиев не е събирал наеми от партии и фирми, избирателна ли е тази политика на общинска администрация?“ – питаха на сесията общински съветници. Предложението на кмета Георгиев да бъдат опростени несъбраните вземания на нередовните наематели на общински имоти бе гласувано поименно, с 14 гласа „за“ и 13 „въздържал се“ предложението не бе прието.