ОбС – Перник благослови нов кредит от 7,2 млн. лв., ще се рефинансират стари борчове

Вяра Церовска

 

Кметът Церовска: Фирми в несъстоятелност и частни лица ни дължат 13 млн. лева

С 35 гласа „за” и четири „въздържал се” вчера общинските съветници в Перник дадоха съгласието си кметът Вяра Церовска да предприеме действия за поемане на краткосрочен безлихвен заем от централния бюджет по реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси с цел рефинансиране на безлихвени кредити в общ размер на 7 200 000 лв. В мотивите си на извънредното заседание на местния законодателен орган кметът Вяра Церовска посочи, че Министерството на финансите предоставя на община Перник временни безлихвени заеми – през периода 2014 г. – 2 200 000 лв, през 2015 г. – 5 000 000 лв., или общ в размер на 7 200 000 лв. Същите бяха за разсрочване за възстановяване през 2016-2017 г., отново с решение на Общинския съвет. Градоначалникът аргументира обстойно искането за нов кредит, обяснявайки, че към настоящия момент поради недостиг на финансов ресурс общината не е успяла да спази срока на погасяване. „Съгласно изменение в Закона за публичните финанси в чл.103, ал.4, който гласи: „Министърът на финансите може да удължава срока за възстановяване на заемите с още една година, след което може да отпусне еднократно нов заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасения размер от заем със срок за възстановяване, не по-дълъг от една година. Удължаването на срока и отпускането на нов заем се извършва въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината и при наличие на решение на Общинския съвет“, допълни кметът Вяра Церовска и уточни, че за да бъде опростен от държавата, този безлихвен заем трябва да са преминали всичките тези процедури и възможности за удължаване и разсрочване на заема.

Кметът уточни пред общинските съветници, че приходите през тази година са увеличени повече, отколкото са записани в оздравителния план. „Има обаче неизпълнени сделки, заложени в бюджета, което показва,че планът няма да бъде приключен така, както трябва, защото не са реализирани очакваните продажби“, каза още Церовска. Тя припомни на общинските съветници, че през 2014 г. община Перник има задължения в размер на 15 млн. лева към доставчици, но сега те са намалени на 7 млн. лв.

„Във всяка една сфера имаме недостиг на субсидии и недостиг на собствени средства. Това е повече от ясно и би трябвало да се помисли в тази насока. Това не е ангажимент само на една политическа сила или група общински съветници, а е ангажимент на всички. Защото прекрасно знаете в какво финансово състояние се намира община Перник от момента, когато държавата е дала през 2008 г. 12. млн. лв., а през 2009 г. дава още 6 млн. лв. Според тези справки би трябвало общината да е занулила задълженията си, но очевидно нуждите от средства са доста по-големи. Очевидно е още, че субсидиите на държавата към общината са значително по-малки, отколкото тя разполага“, направи равносметка Церовска.

Фирмите, които са задължени да си плащат данъци, в много голяма степен от години назад не са го правили. Задълженията на тези, които са във финансова несъстоятелност, и частни лица дължат 13 млн. лева. Задълженията към НАП през 2014 г. са 2 500 000 лв., при лихва 20%, а сега тази лихва е 10%, което също е един от големите финансови проблеми на институцията. Дo 2014 година имa 152 aктa към нeкopeктнитe длъжници, a в тaзи гoдинa тe вeчe нaбpoявaт 882. Пpaвим вcичкo възмoжнo дa cъбиpaмe cpeдcтвaтa cи, нo тoвa cтaвa изключитeлнo тpyднo“, пoяcни oщe Цepoвcкa.