Красимир Андонов

Директорът на НП „Рила” Красимир Андонов поска от община Разлог помещения за офиси в сградата на Музей „Кипрева къща” за ползване от парка. Преди време те са били предоставени на дирекцията, но срокът от пет години за безвъзмездно управление изтекъл. Затова бе необходимо ново решение на местния парламент. Става въпрос за две помещения – едното от 20 квадратни метра, а другото – с площ 16 квадратни метра. Помещенията ще се ползват само за административни нужди. Поддържането и ремонтите на стаите трябва да се извършват от Дирекция ”Национален парк Рила”.