Кирил Бонев

Община Самоков има нужда от приют за бездомни хора, но кметът Георгиев може би е счел, че не е необходим, заяви още Бонев

 

В Самоков е нужен обществен защитник, център за временно настаняване на бездомни хора, лекар, който да се грижи за хората без здравни осигуровки. Заяви председателят на сдружение „Милост за слабите” Кирил Бонев. Според него съветниците в ОбС-Самоков и чиновниците в общината трябва да променят методиката за отпускане на финансова помощ за лечение на социално слаби граждани. Според Бонев по сега действащата система най-бедните отпадат от възможността да получат еднократна финансова помощ за лечение, тъй като липсата на социални осигуровки ги оставя извън правоимащите на лекарска помощ и болнична грижа.

Владимир Георгиев

От сдружение „Милост за слабите“ с председател Кирил Бонев многократно поставят пред Общинския съвет и пред кмета Владимир Георгиев искане за решаване на най-наболелите проблеми на социално слабите граждани на Самоковска община. „За решаването им е нужно едно-единствено условие – управниците ни да не страдат от „сърдечна недостатъчност”. От жизнено значение за тези хора е да имат достъп до лекарска грижа и болнично лечение, когато се налага. Голяма част от тях са без здравни осигуровки по разбираеми причини. В бюджета на общината се предвиждат средства за социално подпомагане на гражданите при лечение или при възникнали битови проблеми. Практиката обаче е, че парите се отпускат за покриване на част от вече направените разходи за лечение. За да вземе решение в този смисъл, в Общинския съвет следва да се подаде молба и да се представят всички документи – епикриза, фактури и др. подобни. Така социално най-слабите граждани отпадат от възможността да получат еднократна финансова помощ за лечение, тъй като липсата на социални осигуровки ги оставя извън правоимащите на лекарска помощ и болнична грижа. И кръгът на обреченост се затваря. А това, което е необходимо в случая, е избраниците в Общинския съвет и в общинската администрация да променят методиката си на отпускане на финансова помощ за лечение. В тези случаи тя да бъде насочена за покриване на изискуемите здравни осигуровки на болните. За да бъде мярката приложима и работеща, е задължително да се съкрати многократно срокът от подаване на молбата до получаване на помощта. До момента минават най-малко 2-3 месеца. Предостатъчно време човекът да умре. За тези случаи общинските съветници биха могли да делегират право на кмета на общината да предоставя нужната финансова помощ, в определена от тях рамка”, разясни идеите си Кирил Бонев. В тази насока е и искането на сдружение „Милост за слабите“ в общинската болница да бъде назначен доверен лекар. Сдружението е поставило този и следващите проблеми на социално слабите граждани на Самоковска община пред президента на републиката с молба за съдействие. В предложението на сдружението се търси възможност чрез съвместни действия на общинската управа и на болницата да се осигури лекарска грижа и болнично лечение на тези граждани, които поради невъзможност не са здравно осигурени.

От сдружението предлагат в община Самоков да бъде избран и назначен обществен защитник. Кметът Владимир Георгиев е написал, че смята предложението за нецелесъобразно, „тъй като във връзка с провежданите политики от общинското ръководство и общинската администрация за открито и прозрачно управление, пълно съдействие за извършените за гражданите услуги и възможност за пряко предаване на сигнали за нередности, реално функциите на тази длъжност се обезсмислят. Смятам, че институцията община Самоков е предоставила неограничени възможности за подаване на сигнали от граждани по всякакви въпроси, като стриктно се следи всеки сигнал да бъде проверен и ако се установи проблем, той да бъде максимално бързо отстранен. Дали сме възможност чрез интернет или чрез внасяне на деловодство да се завеждат жалби и сигнали, като може да се провери, че се реагира по тях максимално бързо.“

„Както е известно, по заповед на кмета социално най-слабите ни съграждани са лишени от административни услуги, тъй като почти всички имат непогасени задължения към общината. И тук е въпросът – кой да защити тези хора от действията и бездействията на самата общинска администрация. Отговаря ли на истината твърдението на кмета Георгиев в писмото му до президента“, пита Бонев.

 „В крайна сметка самите ние като ръководство и администрация се явяваме застъпници за правата на хората и защитници на обществения интерес“, се казва в отговора на Георгиев.

„И като как се явяват застъпници и защитници на правата на гражданите сами пред себе си?“, добавя Бонев и добавя: „Друго, нетърпящо отлагане, искане на неправителствената организация е в община Самоков да бъде създаден център за временно настаняване на бездомни хора. По него кметът не е взел отношение. Може би е счел, че не е необходимо. Трябва ли да си припомняме известни истини, че за цивилизоваността на едно общество се съди по отношението му към слабите и беззащитните. И има ли човек, застрахован от опасността да изпадне в такава ситуация? Най-малкото, което може да направи кметът Георгиев, е да се преценят възможностите на наличните сгради общинска собственост, в това число бивши училища, здравни служби и административни сгради в съседните села. Да се направи разчет на необходимите средства за обзавеждането и обслужването на центъра и да се внесе предложение пред Общинския съвет за решение. По всяка вероятност бюджетът на общината дава възможност за изпълнението на този хуманен акт. Въпросът не търпи отлагане, за да може през летния сезон чрез Общинското строително предприятие да се ремонтира и оборудва подобен център с един оптимален брой места предвид потребностите на общината. Големият въпрос е – имат ли управниците ни милост за слабите, или страдат от „сърдечна недостатъчност“?, заяви Кирил Бонев.