Общественикът Любомир Иванов:  8 месеца омбудсманът на Кюстендил Васил Иванов тихичко си взема 2 бона заплата, никой не разбра какво работи

Васил Иванов

 

ОбС шефът Михаела Крумова: Осигурили сме му кабинет и сътрудник, хората имат достъп до него, значи си изпълнява задълженията

 

„8 месеца омбудсманът на община Кюстендил Васил Иванов работи толкова тихо, че никой даже и не разбра, че го има. Липсваха анализи за постъпилите жалби и становищата по тях.”

Любомир Иванов

Това обяви в сигнал до прокуратурата председателят на ОбС Михаела Крумова и до националния омбудсман Мая Манолова общественикът Любомир Иванов.

След сигнала окръжният прокурор Марияна Сиракова се зарови в бумагите на Васил Иванов. Едва след нейната намеса Васил Иванов излезе от сянка и името му е на сайта на община Кюстендил.

Михаела Крумова

„От няколко седмици той дори се е разшетал по селата. На първи ноември първият омбудсман на Кюстендил ще направи една година на поста. И едва след като ние от сдружение „Спаси Кюстендил” го уличихме в бездействие, той се показа на сайта. Това обаче не е достатъчно. Той просто се размърда, след като изпратих сигнал в прокуратурата, че дори в сайта на общината няма линк, който да насочва хората към дейността на обществения посредник. Там нямаше информация за работното му време, работни дни, телефон и имейл за връзка, адрес за кореспонденция, форма за жалби. Никой не знаеше къде се намира кабинетът му. Общината просто му даде стая, в която да се скрие.

Този омбудсман 8 месеца работеше в нарушение на задълженията, регламентирани с Правилника за организация и дейността на обществения посредник. Това обаче не му пречеше да се разписва срещу заплата 2000 лв. на месец. Няма лошо, но не може някой да получава пари, без да работи. И до днес липсва страница на омбудсмана в социалните мрежи.

Получих официално писмо от Мая Манолова. В него тя ми съобщи, че се е обърнала към председателя на Общинския съвет Михаела Крумова за информация относно изпълнението на задълженията на Васил Иванов. В писмото си Манолова е подчертала пред Крумова, че е важно омбудсманът да действа в условията на публичност и прозрачност”, съобщи Любомир Иванов и представи писмата, които е получил от Мая Манолова и Михаела Крумова.

В отговора си до Любомир Иванов Крумова пише, че общината е осигурила кабинет, до който гражданите имат достъп, сътрудник и това означава, че Васил Иванов изпълнява своите задължения.

„Общественият посредник на територията на община Кюстендил в лицето на Васил Иванов беше избран с решение №254. Община Кюстендил осигури помещения за работа на общинския посредник и техническия му сътрудник с възможност за постоянен и неограничен достъп на гражданите до него съгласно Правилника за работата и дейността на работа на обществения посредник, т.е. общественият посредник реално изпълнява функциите си от 2017 година.”

Тя нееднократно подчертава, че Васил Иванов не е длъжен да публикува на сайта на общината доклади за дейността си. Факт е обаче, че тези доклади се появяват след сигнала до прокуратурата.