Община Дупница иска безвъзмездно от държаватапървия етаж от горски дом „Самоковището”

Методи Чимев

 

Държавата да предостави на община Дупница първия етаж от горски дом „Самоковището”, настояват от местната управа. Кметът Методи Чимев е внесъл докладна записка, с която предлага Общинският съвет да даде съгласие за безвъзмездно придобиване на недвижимия имот, намиращ се над село Бистрица.

Сградата е двуетажна, със 126 кв. м застроена площ и предназначение – курортна, туристическа.

Вторият етаж от „Самоковището” е с акт за общинска собственост от 22 март 1999 г., ведно с една втора идеални части  от общите части на сградата – избени, тавански помещения, стълбища и клозет. Съгласно акт от 27 юни 2013 г. за публична държавна собственост първият етаж от вилата е предоставен на Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) – Благоевград, ДП „Държавно горско стопанство – Дупница” (ДП „ДГС” ). От 25 ноември 2009 г. до момента община Дупница ползва цялата сграда. За първия етаж има договор от 25 ноември 2009 г. между община Дупница и ДП „ДГС” за безвъзмездно ползване на цялата сграда, като по това време общината е спечелила и реализирала проект „Нови туристически предизвикателства в региона Дупница-Враня – път към ново бъдеще” по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. Това е и мотивацията за искането първият етаж да бъде прехвърлен на общината.

Общинските съветници ще вземат решение по докладната на заседанието си на 15 декември.