Община Дупница ликвидира 4 водоема, няма пари да ги поддържа

Методи Чимев

Община Дупница ликвидира 4 водоема, които не отговарят на съвременните изисквания и няма възможност да поддържа. С докладна записка кметът Методи Чимев предлага Общинският съвет да позволи предприемането на действия по извеждане от експлоатация на два язовира в село Бистрица и два в Палатово. Предложението е свързано с изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и предписание на Държавната агенция по метрология и технически надзор (ДАМТН), извършила проверка на 2 август т.г. Заради липса на средства общината не може да изпълни предписанията и да приведе обектите в съответствие с новите изисквания, касаещи ремонти на кранове, почистване на преливници, възстановяване на стени и др. Същевременно при нередности търпи финансови санкции в размер на 1000 лв. за всяко нарушение. До предложението се стига след обсъждане с оператора на общинските язовири – „КРЕМТО” ЕООД.

Водоемите са публична общинска собственост. Язовирите в с. Бистрица са с площ от 7925 кв. м и 4877 кв. м. Площта на язовирите в с. Палатово е 2941 кв. м и 1963 кв. Преди време за тях бе откривана процедура за отдаване на концесия, но не бе проявен интерес за стопанисването им.

Предложението ще бъде обсъждано на сесията на местния парламент в петък.