Общинските съветници в Бобов дол търсят спасение за въгледобива на извънредна сесия, канят депутати и енергийни специалисти от парламента

Елза Величкова (в средата)

Има ли шанс да бъде съхранен добивът на въглища в Бобов дол, ще обсъждат общинските съветници в миньорския град на своя извънредна сесия в петък. Заседанието се свиква по инициатива на група общински съветници от БСП и ГЕРБ и ще започне в 17,00 часа в заседателната зала на Общинската администрация в Бобов дол на 30 юни.

Валери Радлев

Дневният ред включва една-единствена точка – изясняване на реалните възможности за запазване на въгледобива на територията на общината и евентуалното привличане на нови инвеститори. Да се включат в дебата, ще бъдат поканени депутати и членове на парламентарната комисия по енергетика.

„Провела съм много срещи и разговори с инвеститори, но никой нито е потвърдил, нито е отказал да инвестира в Бобов дол. За съжаление с последните масови съкращения във „Въгледобив” и „Фундаментал” безработицата в общината се увеличава”, каза кметът на миньорския град Елза Величкова.

Съдбоносния проблем коментира и социалистът Валери Радлев – бивш лидер на БСП, а сега пиар на общината. „Млякото отдавна е вкиснало, но по-младите в партията и съветниците искат да опитат да направят нещо за спасението на въгледобива. След промените най-силните години на мината бяха 1995-а и 1996-а, при управлението на Венцислав Тодоров. Тогава добивът стигна около 2 млн. т годишно. Сривът тръгна с Постановление №195/26.09.2000 г. на Министерския съвет за техническа ликвидация, консервация, преодоляване на вредните последици при прекратяване и ограничаване на производствената дейност във въгледобива. Това е по времето на Иван Костов. Идеята беше ликвидация на въгледобива, за да приемат страната в Европейския съюз”, смята Радлев.

 

 

Както писахме, от „Въгледобив Бобов дол” ЕООД и „Фундаментал” ЕООД в Бюрото по труда в Дупница в началото на юни бяха подадени поредни уведомления за масово съкращение на 235 души. От „Въгледобив Бобов дол” ЕООД между 26 юли и 31 декември тази година ще бъдат освободени 125 работници и служители, а от „Фундаментал” ЕООД – 110, като съкращенията са от 19 юли 2017 г. до 18 януари следващата година. Мотивът за съкращенията във „Въгледобив Бобов дол” е намален обем на дейностите и закриване на част от предприятието чрез прекратяване дейността на рудник „Бабино” по добив и преработка на въглища, във „Фундаментал” – изчерпани запаси от въглища.