Областният управител на Перник Ирена Соколова: Задача на държавните институции е да работят в полза на гражданите

Ирена Соколова на среща с представители на ериториалните структури на изпълнителната власт в перник

Областният управител на Перник Ирена Соклова държи на добрите практики и ги продължава след като проведе информационна среща с ръководителите на териториални звена на централната изпълнителна власт в областта.  Сбирката, инициирана от губернатора, беше насочена към обсъждане и координация на съвместни действия за развитие на област Перник за провеждане на държавната политика на регионално ниво.

В началото на форума губернаторът обърна внимание, че основна задача на държавните институции е да работят в полза на гражданите. „Като ръководители на представителните структурни звена на централната изпълнителна власт, наше задължение е да работим за развитието на областта ни и да прилагаме политиките на държавата във всеки сектор. Постоянната комуникация и дискутирането на важните теми помежду ни е важно, за да можем да идентифицираме проблемите навреме и да предприемаме действия за тяхното разрешаване, а най-добре е да създаваме активна превенция”, заяви Соколова.

Тя представи нейните заместници – Иво Иванов и инж. Васил Павлов, както и ресорите, за които отговарят.

На дискусията присъстваха над 30 ръководители на звена. Те представиха дейността на ведомствата и предизвикателствата, с които трябва да се справят ежедневно и с оглед летния сезон.

Бяха коментирани теми като сигурността на гражданите на шестте общини, работата на Щаба за защита при бедствия и аварии, предприетите мерките предвид пожароопасния сезон, предстоящия план прием след седми и осми клас, целевите помощи и програми за заетост.

Ръководителите и на институции изразиха удовлетворение от съвместната дейност с експертите от Областна администрация до момента и увереност, че и занапред институциите ще работят в синхрон.

Областният управител изиска доклади за работата на териториалните звена за изминалото шестмесечие от 2017 г., с акцент върху постигнатия напредък, както и плановете им с приоритетни направления и области на работа за следващото полугодие.

Ирена Соколова насрочи и следваща среща с ръководителите на териториалните структури, която ще се проведе през септември.

Любомира ПЕЛОВА