Sunday, July 14, 2024
HomeБизнесРегионалният мениджър Петър Нецов на ЧЕЗ Разпределение за Перник и Кюстендил: 

Регионалният мениджър Петър Нецов на ЧЕЗ Разпределение за Перник и Кюстендил: 

Увеличихме средствата за подобряване на електрозахранването в Кюстендил със 70% за 2017 г., с 800 хил. лв. повече в сравнение с 2016 г. инвестираме и в област Перник

 

 

  • Г-н Нецов, ЧЕЗ Разпределение България обяви значително увеличение на инвестициите в област Кюстендил през 2017 г., какво ще донесат те на клиентите на дружеството?

 

  • Предвиденото увеличение на инвестициите в област Кюстендил е с близо 70% в сравнение с предходната година. Реализирането на нови проекти за 2.2 милиона лева в региона ще подобри качеството на доставките за клиентите на ЧЕЗ в областта, ще повиши сигурността на електрозахранването. Имаме изцяло нов подход към някои райони и се надяваме, че мерките, които предприемаме, ще гарантират спокойствие на клиентите, въпреки трудните терени, през които преминават съоръженията, доставящи електроенергия до техните домове.

 

  • Можете ли да дадете конкретни примери?

 

  • Разбира се. Една от най-значимите инвестиции в района е свързана с електропровод, дълъг 56 км и захранващ село Слокощица. Голямата част от авариите възникват в планината Осогово, където причините обикновено са паднали дървета с височина над 30 метра при лоши метеорологични условия. Локализирането на повредените участъци е много трудно поради силно пресечения и недостъпен терен и отнема дълго време. На този електропровод ние монтирахме ново съоръжение. То е дистанционно управляемо и позволява изключване на планинската част на електропровода, така че потребителите от с. Слокощица да останат незасегнати от метеорологичните условия и с обезпечено електрозахранване. Успоредно с монтажа на това съоръжение ние извършихме и други подобрения по електропровода. Работата по трасето продължава с подмяна на стълбове и изолация. Инвестицията тук възлиза на 124 хил. лв. Такъв тип автоматизирано съоръжение монтирахме и на електропровода, захранващ Сапарева баня. Така при една евентуална авария високо в Рила планина, където електропроводът продължава, потребителите от курортния град остават незасегнати. Тези инвестиции са част от автоматизацията на мрежата, към която ние вървим, за да доставяме по-сигурна и качествена услуга.

Друга основна инвестиция, която реализирахме в областта, е осигуряването на резервно електрозахранване за община Трекляно. Досега районът се захранваше от един електропровод 20 kV с обща дължина 136 км, като теренът, през който преминава, е силно пресечен и планински. Това правеше локализирането и отстраняването на аварии изключително трудно и продължително, като през това време община Трекляно оставаше без електрозахранване. Чрез резервната връзка многократно ще се подобри сигурността на електрозахранването в общината. Инвестицията е в размер на 62 хил. лв. Изграждаме нови трафопостове в селата Делян и Тополница.

 

  • Какви са плановете ви за област Перник?

 

  • За настоящата година ЧЕЗ Разпределение има по-амбициозна инвестиционна програма и за област Перник. Планирано е увеличение на инвестиционните разходи за реконструкция и обновяване на мрежата и нови присъединявания с 800 хил. лв. и те ще възлизат на – 3.3 млн. лв. Реализацията на тези проекти ще ни позволи да подобрим качеството на доставките за клиентите на ЧЕЗ в област Перник. Самият областен град се развива доста активно и ние правим възможното да бъдем в крак с това и да развиваме мрежата. Разбира се, отделяме необходимото внимание и във всички райони на областта, изграждаме нови трафопостове в гр. Трън, гр. Перник и в селата Гълъбник, Драгичево, Кондофрей, реконструираме много мрежи ниско напрежение в редица населени места, както и въздушни електропроводи средно напрежение. За двете области – Перник и Кюстендил, подменихме 8 кабела 20кV и извършихме реконструкция на 9 въздушни електропровода средно напрежение. Работим усилено.

 

  • Срещате ли трудности?

 

  • При изпълнението на сложни обекти, особено такива от обществено значение, трудности винаги има. Но ние работим упорито и се справяме. Важно е да се отбележи, че реализацията на тази рекордно голяма инвестиционна програма изисква да се работи ударно. Това означава, че се налагат временни изключвания, докато се ремонтират или докато се изградят или въведат в експлоатация новите съоръжения. Няма как да се ремонтира мрежа под напрежение. Давам си сметка, че тези оперативни превключвания създават неудобства за домакинствата и за бизнеса, но е невъзможно да се работи за подобрения без съответните временни смущения. Разчитаме на разбирането от страна на нашите партньори в строителния сектор, на институциите и на обикновените граждани, за да могат планираните инвестиции да се случат.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular