Снимка до граничния заслон

Проливният дъжд  тази година не спря стотици туристи от цялата страна да изкачат  първенеца на Осоговската планина – връх Руен.  Този път обаче групата избра по-различен маршрут за изкачването.. Всяка година туристическо дружество „Осогово” в град Кюстендил организира ежегодно изкачване на върха съвместно с Планинарско дружество „Руен” от град Крива Паланка в Република Македония.На поканата се отзоваха стотици планинари от София, Перник, Самоков, Попово, Габрово, Проби Щип, Крива Паланка, Скопие, Македонска Каменица и др. Най-нетърпеливи да изкачат върха бяха децата от клуб „Екология и здраве” към Пето ОУ с ръководител Василка Кръстева и ученици от ПМГ. Приветствия към гостите изказа секретара на ТД”Осогово” гр. Кюстендил – Силвия Михова и  Катица Борисовска – председател на ПСК „Руен”- гр. Крива Паланка. „Направихме още и още снимки на една от най-крайните гранични точки на Европейския съюз и след песните и хората, който обединиха туристите от двете държави и обещанията за следващи срещи, поемаме обратно – пътят ни чака. А най-хубавото е, че се чувстваме  пречистени,  заредени и нови, защото сме получили поредната порция планинска мъдрост“ сподели Силвия Михова, секретар на ТД „Осогово“.

Даниела Митова

Секретарят на кюстендилското дружество Силвия Михова развя българското знаме

Традиционно върхът се изкачва и от македонски туристи

На върха е весело