РЗИ изследва стойностите на шума в Самоков и в кухнята на семейство Златеви – превишава хигиенната норма

Д-р Александър Златанов: С резултатите ще бъде запознат и кметът Владимир Георгиев, ще бъде издадено предписание

Кога местната власт ще въведе ред и ще осигури на самоковци среда, в която да живеят нормално, питат хората

 

РЗИ-Софийска област предостави официални данни от анализа на стойностите на шума в Самоков, като потвърди, че превишава хигиенната норма. Анализът беше направен след инициатива на самоковци, които протестираха срещу всекидневния тормоз от високите музикални децибели, която се носи из Самоков, от клаксонирането на коли на роми при изписване на бебета от болницата в Самоков и др. прояви, при които денонощно се нарушава общественият ред в града.

На сесията на Общински съвет – Самоков пред съветниците и градоначалника Владимир Георгиев застанаха хора, подкрепили с подписка искането да се спре тормозът в града. За създаваните проблеми от вдигането на шума и нарушаването на обществения ред пред хората с власт говори Николай Стефанов. Жалба до институциите, включително до РЗИ, изпрати и съветникът Васил Зашкев.

В отговор на искането за прекратяване на денонощния шум в Самоков от РЗИ излязоха с официално предписание. В. „Вяра“ публикува текста му: „Във връзка с изпратена жалба от съветника Васил Зашкев до РЗИ-Софийска област относно шума от ромската махала в Самоков Ви информираме следното: Със заповед на директора на РЗИ-Софийска област бяха извършени двукратни проверки с лабораторен контрол на шум от ромската махала на 30.09.2017 г. и на 14.10.2017. Лабораторният контрол беше извършен във ваше присъствие в четири пункта на махалата и един частен дом, посочен от вас. Времето на извършване на проверките беше от 16 до 21часа. И в двата дни в махалата е имало източник на жива музика, разположена в центъра на квартала. Резултатите от лабораторния контрол на шума са, както следва: Съгласно Сертификат за контрол 1865/02 10.2017 г. еквивалентното ниво на шум на контролирания обект превишава хигиенната норма от 55 dB, съгласно наредба №6/ 2006г. на около 30 метра от източника на шума с 11,7 децибела, а на около 60 метра – с 8,1 децибела, измерен между 15,30 и 16,45 ч. Измереното еквивалентно ниво за времето от 19,10 до 20 часа – за вечерен период, превишава хигиенната норма на около 30 м от източника на шума с 16,5 децибела, а на около 60 метра – с 12,9 децибела. Тези стойности са измерени при фон на шума на около 200 метра от източника за деня от 45 децибела при норма 55 децибела и за вечерта – 43 дб. при норма 50 дб. Съгласно Сертификат за контрол измереното ниво на шум в кухнята на семейство Златеви, на бул. “България“ №29 в града за вечерните часове на деня, е 32,5 дб. при норма 35 дб. В четирите точки от различни страни на източника на шум в диаметър от 40 до 60 метра за дневно ниво с 4,4 дб. до 13,1 дб. За вечерните часове на денонощието еквивалентното ниво на шум в същите точки превишава хигиенната норма от 50 дб. с 13,2 дб. до 21,8 дб. С резултатите от извършения лабораторен контрол на шума ще бъде запознат и кметът на община Самоков, като за спазване на Наредба №6/2006г. ще бъде издадено предписание, тъй като Наредбата за спазване на обществения ред е в правомощията на общинската администрация“ – съобщи д-р Александър Златанов -директор на РЗИ-Софийска област. Самоковци обаче питат: „Остават въпросите беше ли необходимо институции да мерят децибели, за да се потвърди, че в Самоков се нарушават нормалните условия за живот и се пречи на хората да вършат спокойно работата си през деня и да почиват през нощта? Другият въпрос е кога местната власт ще въведе ред и ще осигури на самоковци среда, в която да живеят нормално?”