Д-р Владислав Миков

Управителят по това време д-р Владислав Миков е обжалвал акта и наказателното постановление

 

МБАЛ ”Свети Иван Рилски” ЕООД в Дупница отнася глоба заради погазване на Закона за административните нарушения. Изпадналото във финансов колапс лечебно заведение ще трябва да плати 10 000 лв. за това, че от ръководството преустановили дейността на отделението по хемодиализа, без да уведомят за това Здравната инспекция.

Мая Гиздова

Санкцията е наложена от изпълнителния директор на ИА “Медицински одит“ – гр. София, и потвърдена от Районен съд – Дупница. При проверка в общинското здравно заведение за времето от 22 до 26 август 2016 г. от инспекцията установили, че отделението по хемодиализа е било заключено и на вратата е била поставена хартиена лента с печат на лечебното заведение. В хода на проверката била изискана информация от РЗИ-Кюстендил, за постъпило уведомление от управителя на лечебното заведение за прекратяване на дейността на „Хемодиализа”-та. От РЗИ потвърдили с писмо, че във ведомството не е постъпило уведомление, въпреки че законът задължава шефовете на болниците при промени по извършената регистрация на лечебното заведение и на лечебната дейност да уведомява инспекцията в 7-дневен срок от настъпването им. Нарушението е било извършено за периода 08.06.2016 г. (последния ден на изтичане на срока за подаване на заявлението) –  26.08.2016 г., (датата на приключване на проверката). За констатираното нарушение бил съставен акт, който бил връчен на и. д. управител и подписан от него без възражения, издадено е и наказателно постановление (НП). Временният управител д-р Владислав Миков е обжалвал акта и наказателното постановление. С жалбата е поискано НП да бъде отменено като необосновано и противоречащо със закона, при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. От съда по безспорен начин установяват, включително и със свидетели, че от 1 юни 2016 г. отделението по хемодиализа не работи, но здравната инспекция не е информарана за това. Съдия Мая Гиздова намира жалбата за неоснователна и потвърждава наказателното постановление. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Кюстендил, в 14-дневен срок.