Съпругът на юриста на община Петрич Росен Филипов прибрал 25 000 лева за осветление на борсата в село Кърналово,  шефът на РДНСК – Благоевград инж. Асен Йорданин го бута

Димитър Бръчков

Кметът Димитър Бръчков пред „Вяра”: Не е вярно

Войводите от Петрич осветлиха тъмната сделка, пуснаха прокуратурата по следите на още 4 съмнителни обекта за 1 млн. лв.

 

Шефът на РДНСК – Благоевград инж. Асен Йорданин издаде заповед за демонтиране на LED осветление за над 25 000 лв. на зеленчуковата борса в петричкото село Кърналово.

Активистите на ВМРО Илко Азов, Велик Гогов, Борис Лазаров – вдясно
Стоян Божинов и Кирил Стойков от ВМРО

Парите са инвестирани от кмета на общината Димитър Бръчков и са от общинския бюджет. Проверка установи, че строително- монтажните работи са изготвени от човек без необходимата компетентност.

Рилка Филипова в средата, до нея отляво е зам.-кметът Минка Салагьорова

Изпълнителят пък се оказа съпругът на шефката на административно-правна дирекция „Иновации и развитие” в община Петрич Рилка Филипова – Росен.

От пресцентъра на РДНСК отговориха на запитване на „Вяра”, че са установени серия нарушения, обектът не притежава необходимите строителни книжа, направени са актове на общината и фирмата изпълнител „Металпром Инвест” ЕООД. Общината е ударена и с наказателно постановление.

Съветниците Владимир Заечки, Александър Василев, Георги Търнаров

По договор подизпълнител на обекта се оказа и фирмата на общинския съветник от ГЕРБ Живко Коемджиев.

СМР-тата пък са извършени от директора на ТСУ Костадин Стойков, който е машинен инженер бакалавър. От две години той е временно изпълняващ длъжността.

Аналогичен е и случаят със зеленчуковия пазар, където инвестицията на общината надхвърля 1 млн. лв., съобщиха от ВМРО – Петрич.

Обърнахме се с въпрос към кмета Бръчков истина ли е, че той със съпруга на юристката Рилка Филипова са осъществили фрапантно ощетяване на общината? Истина ли е, че има заповед от РДНС за демонтиране на осветлението в Кърналово?

Съветниците от ГЕРБ – Светослав Шарков, Янко Стоянов, Десислава Точева, Георги Ангелски и Живко Коемджиев

Кметът обяви: Не, не е вярно.

Попитахме и дали има конфликт на интереси, но Димитър Бръчков не пожела да отговори.

Как е организирана обществената поръчка, имат ли нужната правоспособност специалистите, работили по поръчката, пусната ли е декларация за конфликт на интереси от страна на Рилка Филипова или победителя в конкурса, как са изготвени от общината количествено-стойностните сметки? Това са въпросите, на които градоначалникът отказва да отговори. Със случая обаче се зае прокуратурата.

Сигнала до Окръжна прокуратура – Благоевград пусна председателят на петричката градска структура на ВМРО-БНД Борис Лазаров. Освен за борсата в Кърналово той настоява в сигнала за проверка на 4 сключени договора и строителната документация, касаещи ремонт и изграждане на улично осветление в различни части на общината през 2016 и 2017 година.

„Става дума за ремонта на осветлението на площад „Македония“ в града през миналата година (5489 лв.), изграждане на осветлението от зеленчуковата борса до село Кърналово през 2016 година (25 187 лв.) и изграждане на улично осветление на три места през 2017 година – в района на Средно училище „Антон Попов“ в града (23 000 лв.), покрай пътя от Коларово до Самуилово (25 000 лв.) и в района на Общински детски комплекс – Петрич (15 000 лв.). Прокуратурата трябва да провери дали 5-те договора не са сключени при заобикаляне на Закона за обществените поръчки и Закона за устройство на територията.

На петте обекта се извършват дейности със сходен характер. Изграждането на осветление в района на училище „А. Попов“, между Коларово и Самуилово, и в района на ОДК – Петрич са на стойност 63 000 лева с ДДС и за тях би трябвало да се проведе обществена поръчка чрез оферти с обява или покани. Но процедура не е проведена. Вместо това са сключени договори с пряко възлагане, след като количествено-стойностните сметки са манипулирани така, че стойността на изпълнението на обектите да е под прага, над който се провежда обществена поръчка.

Вписаният в списъка за капиталови разходи първоначално като „Изграждане на улично осветление и пътна сигнализация за пътна връзка с. Кърналово – Зеленчукова борса“ впоследствие е преименуван на „Рехабилитация на улично осветление по път 4-ти клас в участъка от с. Кърналово и път 3-ти клас“. А между изграждане и рехабилитация има огромна разлика. За изпълнението на този обект има сключен договор с фирма „Металпром инвест“ ЕООД. Управител и собственик на фирмата е Росен Филипов, съпруг на Рилка Филипова, директор на дирекция „Административно-правна, иновации и развитие“ в Общинска администрация-Петрич. Преди няколко месеца за същия случай ВМРО поиска проверка за конфликт на интереси. Но след предоставените от общината документи Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се произнесе, че такъв няма. Затова този път жалбата на ВМРО е до прокуратурата”, пишат в сигнала войводите.

Те настояват с проверката да се заеме Окръжна прокуратура – Благоевград, която трябва да провери детайлно документацията и нейната история.

Въпросите, които поставя ВМРО, са:

Кога е изготвена техническата спецификация за осветлението от борсата до Кърналово, дали тя е изготвена от правоспособен специалист? По информация на войводите документите са изготвени от директора на дирекция Костадин Стойков, който няма необходимото образование за това, и са изпратени на Рилка Филипова и е изготвен договорът със съпруга й.

Как е подменено названието на осветлението от борсата до Кърналово, защото на всички е известно, че там бе извършено изграждане на ново, а не ремонт на съществуващо осветление? Не е ли изготвен по този начин документ с невярно съдържание, за да може изграждането на това осветление да бъде представено като ремонт. Така в случай на ремонт не е необходим проект, не е необходима правоспособност и обектът не се наблюдава от РДНСК. Кой е направил подмяната на името на обекта, прието от Общински съвет – Петрич, питат войводите.

Кога е входирана офертата на „Металпром инвест“ ЕООД? ВМРО иска прокуратурата да провери дали офертата е вписана в електронната деловодна система на общината, за да бъде установено дали няма изготвяне на документи със задна дата, които да послужат за предоставяне при предишната проверка от КПУКИ?

Кога Рилка Филипова е подала декларацията за конфликт на интереси, как са стигнали до нея офертата и договорът? Вписана ли е тази декларация в електронната деловодна система на общината, кой е направил вписването и на коя дата, пита ВМРО, с цел да се установи дали някой не е изготвил документи по случая със задна дата, които да бъдат представени пред КПУКИ?

Ако по случая с осветлението до Кърналово е бил назначен външен юрист, кой и кога му е предал преписката, как е взел решението за пряко договаряне и за размера на стойността на обекта, упражняван ли е върху този външен юрист натиск от някого?

Кой е приел извършената работа и има ли правоспособност за това?, се пита в сигнала.

За изграждането на уличното осветление в района на СУ „А. Попов“, в района на ОДК-Петрич и от Коларово до Самуилово председателят на градската организация на ВМРО Борис Лазаров иска проверка по следните въпроси:

Кога и кой е изготвил количествено-стойностните сметки на тези обекти и има ли този човек правоспособност за това? Избегнато ли е изискването на закона за публично обявяване на поръчки? Прокуратурата да изиска ДНСК да извърши проверка на строителната документация на тези обекти, за да не бъде отново приложена схемата на подмяна на наименованието на тези обекти и от изграждащи се те да станат „ремонтирани“. В сигнала си Лазаров настоява за независима експертиза, за да няма възможност общината да повлияе върху хода и резултатите на проверката.

Публикуваме пълния отговор на въпросите, които изпратихме до пресцентъра на РДНСК.

В Регионален отдел „Национален строителен контрол“ (РО НСК)-Благоевград към РДНСК-Югозападен район е постъпило писмо от Областна дирекция на МВР-Благоевград, във връзка с извършвана проверка на строителството на обекти: „Рехабилитация на улично осветление (метални стълбове и LED светлинен източник) по път 4-ти клас в участъка от с. Кърналово и път 3-ти клас“; „Ремонт осветление пл. „Македония“ – гр. Петрич“.

От служители на РО НСК-Благоевград в присъствието на представител на община Петрич е извършена проверка по документи и на място на визираните в писмото обекти и е установено следното:

По отношение на обект „Изграждане на улично осветление на ул. „Кочо Мавродиев“ и в района на училище „Антон Попов“-гр. Петрич“ при проверка на място не е установено наличие на изградено ново улично осветление или подмяна на стълбове в района на посочените улица и училище.

По отношение на обект „Изграждане на улично осветление в района на ОДК – гр. Петрич“ при проверката по документи от Общинска администрация-Петрич е представен сключен договор – „Ремонт на улично осветление в района на ОДК – гр. Петрич, община Петрич“.

При проверка на място е установено, че от ул. „Беласица“ по улицата за достъп до ОДК – гр. Петрич са извършени дейности, свързани с подмяна на съществуващи стълбове (за осветление) с нови, монтирани върху основите на старите такива.

Съгласно представеното от общинската администрация удостоверение на община Петрич, ул. „Кочо Мавродиев“, ул. „Тетово“, ул. „Елтепе“ (и трите в района на училище „Антон Попов“) и улица за Младежки дом (ОДК), са второстепенни и се категоризират в пети и шести клас, съгласно Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии.

Съгласно разпоредбата на §5, т.43 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията „Текущ ремонт“ на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите.

Съгласно разпоредбата на чл.151, ал.1, т.2 от ЗУТ не се изисква разрешение за строеж за текущ ремонт на елементите на техническата инфраструктура.

Извършените дейности по подмяна на съществуващи стълбове (за осветление), монтирани върху основите на старите такива, представляват „Текущ ремонт“ по смисъла на разпоредбата на §5, т.43 от ДР на ЗУТ, за който не се изисква разрешение за строеж, съгласно разпоредбата на чл.151, ал.1, т.2 от ЗУТ.

 

По отношение на обект „Ремонт осветление пл. „Македония“ – гр. Петрич”, при проверка на действащия ПУП-ПР в общинска администрация Петрич е установено, че пл. „Македония“ е отреден за парк и същият е с площ около декар и половина (графично замерено).

При проверка на място е установено, че са извършени дейности, свързани с подмяна на паркови стълбчета и удължени паркови стълбове.

Горецитираните дейности представляват „Текущ ремонт“ по смисъла на разпоредбата на §5, т.43 от ДР на ЗУТ, за който не се изисква разрешение за строеж, съгласно разпоредбата на чл.151, ал.1, т.2 от ЗУТ.

По отношение на обект „Изграждане на осветление по четвъртокласна пътна мрежа от с. Коларово до с. Самуилово“, община Петрич“, при извършената проверка на място по път 4-ти клас между с.Коларово и с.Самуилово е установено, че няма изградено улично осветление.

По отношение на обект „Изграждане на улично осветление и пътна сигнализация за пътна връзка с. Кърналово – зеленчукова борса“, преименуван на „Рехабилитация на улично осветление (метални стълбове и LED светлинен източник) по път 4-ти клас в участъка от с. Кърналово и път 3-ти клас, община Петрич“, при извършената в община Петрич проверка са представени документи за изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация на улично осветление в участъка между с. Кърналово и път 3-ти клас от републиканската пътна мрежа.

При извършената на място проверка е установено, че в участъка с. Кърналово – път 3-ти клас (III – 198) вдясно от пътя през 2016г. върху бетонови фундаменти са монтирани 32 метални стълба с LED светлинен източник, захранени с положен подземно и частично въздушен кабел. По данни на община Петрич извършените СМР са във връзка с отразените в констативен протокол констатации относно „извършване на оглед на трасе за улично осветление на пътна връзка с.Кърналово – зеленчукова борса.

Съгласно § 1 от ДР на Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България „рехабилитация“ е строителна дейност, свързана с възстановяване, реконструкция, разширяване или модернизиране на частта от елементите на пътната, транспортната, далекосъобщителната, енергийната, водоснабдителната и хидромелиоративната инфраструктура.

Извършеният строеж – монтаж на 32 метални стълба с LED светлинен източник върху бетонови фундаменти, представлява рехабилитация на частта от елементите на пътната инфраструктура, по смисъла на разпоредбата на § 1 от ДР на Наредба №2/31.07.2003 г.

Съгласно чл. 6, ал. 1, т.1 от Наредба № 1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи, общинските пътища и съоръженията към тях – мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, кръстовища и др., са строежи трета категория. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи, строежи от трета категория са и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите по чл. 6, ал. 1 до ал. 7 включително.

Във връзка с гореизложеното така изпълненият строеж е 3-та категория по номенклатурата на видовете строежи, в правомощията и компетентността на органите на ДНСК по чл.222 от ЗУТ.

От служители на РО НСК-Благоевград е извършена проверка на строеж: „Рехабилитация на осветление в обхвата на път 4-ти клас  BLG 2155 (с. Кърналово – с. Рупите), в участъка между с. Кърналово и път ІІІ-108 (І-1-Петрич), при която е установено, че същият е извършен без необходимите строителни книжа, в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, с възложител на обекта община Петрич. За установеното нарушение от служители  на РО НСК-Благоевград са съставени констативни актове с предложение за започване на административно производство по реда на чл.225 от ЗУТ – за премахване на горецитирания строеж. Въз основа на констативните актове от Началник РДНСК ЮЗР е издадена заповед за премахване. За допуснатите нарушения срещу възложителя община Петрич и строителя „Металпром Инвест” ЕООД са съставени актове по ЗАНН. Въз основа на съставения акт по ЗАНН срещу община Петрич от ДНСК е издадено наказателно постановление.

Въпросите, касаещи провеждането на обществени поръчки, правоспособността на специалистите, декларациите за конфликт на интереси и изготвянето на количествено-стойностните сметки, са извън компетентността на ДНСК по ЗУТ.

2 COMMENTS

  1. АМИ БРАВО! НАЙ -ПОСЛЕ СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЕКИПА БРЪЧКОВ ДА СИ ПОНЕСАТ НАКАЗАНИЯТА! А АРХИТЕКТА НА ПЕТРИЧ КЪДЕ Е СПАЛ ТА НЕ Е ТЪРСИЛ ПРОЕКТИ!

  2. Уважаеми г-н Кмет,ако гл.юрис на Общината/и др.замесени общ.служители/ са допуснали умишлено съпруга на юристката да осъществи тази поръчка и се облагодетелстватте/семейството и/от 25 хил.лв общински пари,след като общ.важни обекти ,като болницата ни фалират поради неправилно у,правлявани ивероятно и крадени,за това има липса на пари/народни,нашите пари/да бъде отсранена и се назначи честен,почтен,знаеш юрист на Общината.

Comments are closed.