Със 706 лева Благоевградска област на опашката по средна брутна работна заплата

 

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област

Благоевград към края на юни 2017 г. намаляват с 2% спрямо края на март 2017 г., като достигат до 89.2 хиляди, съобщиха от Териториалното статистическо бюро. Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. наетите лица в частния сектор намаляват с 2.8% (до 69.3 хиляди), докато в обществения сектор нарастват с 1.1% до – 20 хиляди. В края на юни 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година общият брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 2.5%. По сектори в сравнение с края на юни 2016 г. наетите в частния сектор се увеличават с 2.3% (или с 1.6 хил.) и в обществения сектор с 3% (или с 0.6 хил.).

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 3.1% до 706 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 894 лв., а за частния – 650 лева. Това нарежда Пиринско на предпоследно място в страната по средна брутна работна заплата.

През второто тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.2% в сравнение със съответния период на предходната година.