Thursday, July 18, 2024
HomeРегионБлагоевградСъс 706 лева Благоевградска област на опашката по средна брутна работна заплата

Със 706 лева Благоевградска област на опашката по средна брутна работна заплата

 

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област

Благоевград към края на юни 2017 г. намаляват с 2% спрямо края на март 2017 г., като достигат до 89.2 хиляди, съобщиха от Териториалното статистическо бюро. Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. наетите лица в частния сектор намаляват с 2.8% (до 69.3 хиляди), докато в обществения сектор нарастват с 1.1% до – 20 хиляди. В края на юни 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година общият брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 2.5%. По сектори в сравнение с края на юни 2016 г. наетите в частния сектор се увеличават с 2.3% (или с 1.6 хил.) и в обществения сектор с 3% (или с 0.6 хил.).

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 3.1% до 706 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 894 лв., а за частния – 650 лева. Това нарежда Пиринско на предпоследно място в страната по средна брутна работна заплата.

През второто тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.2% в сравнение със съответния период на предходната година.

RELATED ARTICLES

Most Popular