Кметът Иван Минков и председателят на ОбС Калин Везенков

Единствената забележка е за заем от 76 хил. лв. от сметка „Чужди средства”, но сумата е възстановена

Общинският съвет в Кочериново прие одитирания отчет и одитното становище на Сметната палата за изпълнението на бюджета за 2016 година на общината на извънредна сесия.

Отчетът бе приет без коментар от съветниците, понеже според тях е заверен от одитор към Сметната палата. Което означава, че проблеми по него няма, уточни за „Вяра” председателят на ОбС Калин Везенков. Отчетът е заверен от одитора със забележка, но без резерви, посочи още Везенков. Причината е заради заем от 1 декември 2016 г. на общината в размер на 76 хил. лв. от сметка „Чужди средства”. Одиторът уточнява, че общината не е трябвало да взема заем от тази сметка и за това е направена забележката. Става ясно, че общината бързо е възстановила сумата.

Приходите на община Кочериново възлизат на 3 192 879 лв. Точно толкова е и разходната част. От доклада на кмета Иван Минков става ясно, че приходите по отношение таксите за битови отпадъци са преизпълнени. При заложени 260 хил. лв. са събрани 275 хил. лв. По отношение на наемите има известно неизпълнение – при заложени 117 хил. лв. изпълнението е на 96%. При таксите от наеми на земеделска земя проблем идва от неизпълнението на един договор от страна на крупен наемател, който отказвал да плаща. Като причина той посочил, че земеделската земя, която наел не отговаряла на обявената категория, затова и разтрогнал договора. Общината води дела срещу него, за да си прибере вземанията.

Преизпълнение има и на приходите от такси в детските градини.

Калин Везенков посочи, че въпреки финансовите затруднения общината редовно изплаща заплати и осигуровки на персонала както в училищата и детските градини, така и в администрацията.

Общинските съветници гласуваха единодушно одитния отчет. Единствен с „въздържал се” гласува Божидар Йосифов.