Съветниците в Струмяни без коледни бонуси, казаха „да” на кредит от 150 000 лв. по предложение на кмета Илиев

Златка Яневска

 

ОбС шефът Златка Яневска: Предстои откриването на нов център за социални услуги

Със 150 000 лв. в режим на овърдрафт община Струмяни ще покрие текущите си разходи. Това стана възможно, след като съветниците приеха докладна за поемане на кредит на кмета Емил Илиев на последното им извъредно заседание. „При повечето малки общини в края на годината излизат сериозни разходи, като повишаването на заплатите, сметки за ток, за телефон и т.н., които трябва да се покриват. Гласуваните средства ще се разходват за покриване на разходи от този сорт”, обясни ОбС шефът Златка Яневска. Тя е категорична, че общинските съветници в Струмяни няма да си гласуват коледни бонуси.  „Всичко е сведено до минимум, както казах общината е малка и няма да имаме коледни бонуси, стараем се да не натоварваме излишно бюджета”, допълни Яневска.

Съветниците приеха и докладната на кмета Илиев за осигуряване на необходимото финансиране с цел реализация на проект „Въвеждане на енергийно ефективни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево”, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020. Предложението за осигуряване на необходимото финансиране с цел реализация на проект CB006.1.12.175 „Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяването на щетите от наводненията”, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020, също получи „да” от ОбС.
„Много важни решения приехме през годината. Сред тях са даване съгласие на кмета Илиев да кандидатства по проекти за трансгранично сътрудничество, които вече са одобрени, решения, свързани с отчуждаването на земи, за да не се възпрепятства строежът на АМ „Струма”. Важни са приетите точки, свързани с финансирането на читалища, с общинска подкрепа за развитието на училища и детски градини”, допълни Яневска. Тя заяви още, че скоро в Струмяни ще бъде открит нов център за социални услуги.