Емил Христов

Христо Ковачки да се разпореди за незабавно стартиране на преговори за сключване на нови колективни трудови договори (КТД) във всички дружества, контролирани от него, най-късно до 10 ноември. За това настояват в писмо до Ковачки Националната федерация на енергетиците към КНСБ, Федерация „Енергетика” при КТ „Подкрепа” и Независимата синдикална федерация на енергетиците в България при КНСБ. Шефове на трите браншови синдиката са Георги Петров, Димитър Чалъков и Божидар Митев. Писмото от 26 октомври е провокирано от допуснати нарушения на трудовото законодателство в ТЕЦ „Бобов дол”, „Брикел” ТЕЦ „Марица”, топлофикационните дружества в Перник и още няколко града. Мотивирано е и с поет личен ангажимент от бизнесмена за реализиране на колективно трудово договаряне, както и от други трудовоправни проблеми на работещите в дружествата. От браншовите синдикати настояват още незабавно да бъдат изплатени всички забавени досега плащания на трудовите възнаграждения, заедно със законната лихва за забава. Очакват също в името на добрия социален диалог Христо Ковачки да разпореди да се възстанови събирането на членския внос по ведомост за заплати в съответните дружества, където това спиране е осъществено. „Изпълнителните директори отказват преговори, с „извинението”, че Вие твърдо сте се разпоредили за това да не се преговаря и да не се сключват нови КТД. Като пресен пример следва да посочим случая с ТЕЦ „Бобов дол” и неговия изп. директор Емил Христов, който на 8 август т.г. ни заяви ясно този факт”, се казва в писмото.

Като друго нарушение е посочено забавянето на заплатите с най-малко 2 месеца. Освен до Христо Ковачки, писмото е адресирано и до президентите на двата синдиката Пламен Димитров и Димитър Манолов.

Както писахме, преди дни от „Подкрепа” в ТЕЦ „Бобов дол” алармираха, че ръководството на дружеството се опитва да ликвидира синдиката чрез преустановяване събирането на членския внос по ведомостта за заплатите. В нашия синдикат членуват 450 човека и ще бъде много трудно да събирам членския внос от човек на човек, посочи председателят на синдиката в централата Ивайло Димитров. За коментар се свързахме с пресцентъра на компанията. „Няма какво да се коментират писмата”, бе отговорът.

 

1 коментар

  1. Докога държавата ще неглижира от проблемите на обикновените трудови хора и ще търсят спасение от само себе си?

Comments are closed.