Проф. д-р Георги Апостолов

Тържествена церемония по случай връчването на дипломите на випуск 2017 от Техническия факултет ще се проведе в Аулата на Учебен корпус № 1 в ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благоевград на 28 март от 11,30 ч. Дипломи за висше образование ще получат 173-ма абсолвенти в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ от специалностите „Електроника“, „Комуникационна техника и технологии“, „Компютърни системи и технологии“, „Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия“, „Педагогика на обучението по технологии и предприемачество“ и „Кариерно развитие и предприемачество“.  По традиция отличниците на випуска ще получат плакет на университета за показаните високи резултати в процеса на своето обучение. Дипломите на отличените с плакет ще връчи зам.-ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – проф. д-р Георги Апостолов.