Юлия Христова

Искам хората, които оглавяват предприятието, да работят стриктно и отговорно”, коментира кметът на общината Елза Величкова

 

Ново ръководство има Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство” в Бобов дол. От 19 февруари предприятието оглавява Юлия Христова, която досега беше главен инспектор „Местни данъци и такси” в общинската администрация на миньорския град.

Елза Величкова

От същата дата е сменена и главната счетоводителка на фирмата и за финансите вече отговаря Димка Мертекчийска.

Както е известно, фирмата се занимава с поддържането на чистотата, обществените пространства и зелените площи в общината. В предприятието се произвеждат и циментови плочки, има и строителна бригада, както и електроотдел, ангажиран с поддържането на уличното осветление. В предприятието работят около 80 души.

Досега шеф на ОП „ЧОБ” беше Александър Александров, а гл. счетоводител – Иванка Костова.

„Искам хората, които оглавяват предприятието, да работят стриктно и отговорно”, коментира смяната кметът на общината Елза Величкова, с чиято заповед са извършени промените.