Зам.-министърът д-р Евгени Стоянов представи пред студенти и преподаватели на ЮЗУ антикорупционния закон, модератор на срещата бе проф. Вучков

dav

 

Правно-историческият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе домакин на среща-дискусия, на която бе обсъден Законопроектът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Специален гост на общественото обсъждане бе зам.-министърът на правосъдието д-р Евгени Стоянов. Той представи пред студенти, докторанти, преподаватели и граждани на Благоевград проектозакона, изготвен от Министерството на правосъдието. Д-р Стоянов отбеляза, че законопроектът предвижда създаването на единен независим специализиран антикорупционен орган – комисия за осъществяване на държавната политика по противодействие на  корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Зам.-министърът разясни, че предложението е комисията да се състои от петима членове, като председателят ще се избира от Народното събрание. Мандатът на екипа е 6 години, без право на повторно избиране.

Модератор на срещата бе проф. д-р Веселин Вучков, преподавател в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, министър на вътрешните работи (2014-2015 г.)

Сред присъстващите на общественото обсъждане бяха и г-жа Антоанета Георгиева-Цонкова, член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, д-р Николай Николов, член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, г-жа Катя Бельова, председател на Окръжен съд – Благоевград, и проф. д-р Георги Апостолов, зам.-ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Те благодариха на декана на Правно-историческия факултет проф. д-р Габриела Белова и на зам.-деканите – доц. д-р Валентин Василев и доц. д-р Николай Марин, за инициативата и отбелязаха важността на срещата. Според д-р Стоянов именно такива срещи със студенти и млади преподаватели са пътят за добри законодателни решения.