„Ало” измамници се представят за служители на фонд „Земеделие“

Държавен фонд „Земеделие“ предупреждава земеделците за нов вид „ало” измами. Във фонда са постъпили сигнали, че от началото на годината върви телефонна измама, при която стопаните получават предложение – да им подновят служебно прекратените регистрации като земеделски производители срещу определена парична сума. Измамниците звънят на мобилните телефони на стопаните и се представят за служители на фонд „Земеделие“. Заблуждават ги, че срещу 120 лева ще им бъде възобновена регистрацията като земеделски производители – регистрация, която им е била служебно прекратена. Чрез куриерска пратка лицето щяло да получи необходимите документи, като заплати исканата сума за услугата. Фонд „Земеделие“ припомня, че регистрацията за земеделските производители е безплатна. Ръководството на фонда призовава всички земеделски стопани да бъдат бдителни и при съмнения за измами да сигнализират органите на МВР. Сигналите за новия вид „ало” измами са постъпили на горещата линия на фонд „Земеделие“.