Справочник

Автобуси заминаващи за София
06:30, 07:10, 08:10, 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 12:30, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:15, 15:30, 15:40, 16:40, 17:40, 17:50, 18:00
Автобуси заминаващи за Пловдив
06:30, 14:30
Автобуси заминаващи за Сандански
08:10, 11:10, 12:20, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00
Автобуси заминаващи за Петрич
08:10, 08:30, 10:15, 12:20, 13:00, 14:00, 17:00
Автобуси заминаващи за Габрене
13:30, 16:30
Автобуси заминаващи за Гоце Делчев
08:30, 09:05, 10:30, 10:50, 11:50, 12:30, 13:30, 14:10, 14:30, 15:30, 17:30
Автобуси заминаващи за Хаджидимово
8:30, 17:30
Автобуси заминаващи за Якоруда
11:20, 13:30, 16:00
Автобуси заминаващи за Ваклиново
12:30, 14:30
Автобуси заминаващи за Крупник, Симитли
07:15, 10:15, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:00, 18:30
Автобуси заминаващи за Бараково
07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

Актуална справка за влаковете направете ТУК

Влакове заминаващи за София
04:52 МБВ, 06:15 БВ, 07:33 БВ, 15:22 БВ, 18:36 БВ
Влакове заминаващи за Петрич, Кулата
00:34 МБВ, 05:38 ПВ, 10:08 БВ, 14:37 БВ, 17:55 ПВ, 19:02 БВ
Влакове заминаващи за Дупница
08:35 ПВ, 14:10 ПВ, 17:02 ПВ, 22:27 ПВ

МБВ – международен бърз влак, БВ – бърз влак, ПВ – пътнически влак