МАЛКИ ОБЯВИ

„ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” ЕАД, село Големо село, община Бобов дол
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ:

 1. Ин­же­нер, топ­ло­е­нер­ге­ти­ка
 2. Елек­т­ро­ин­же­нер
 3. Ма­ши­нен ин­же­нер
 4. Спе­ци­а­лист “КИП и А”
 5. Мон­тьор елек­т­ро­о­бо­руд­ва­не
 6. Ма­ши­нен мон­тьор
 7. Тех­ник, асан­сьор­на тех­ни­ка
 8. За­вар­чик
 9. Ок­си­же­нист, га­зо­за­вар­чик
 10. Стру­гар
 11. Бор­вер­гист
 12. Шлосер, монтьор
 13. Шофьор на са­мос­вал

Молбите и CV на кандидатите се приемат на място, по пощата или на email: ls@tecbd.com.


Рекламна тарифа за малка обява в категориите

 1. РАБОТА
 2. АВТО СВЯТ
 3. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 4. ОБУЧЕНИЯ И ШКОЛИ
 5. ТЪРГОВИЯ
 6. ЗДРАВЕ И КРАСОТА
 7. ОТДИХ И ЗАБАВЛЕНИЕ
 8. АГРОБИЗНЕС
 9. ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
 10. ВСЕСТРАННИ УСЛУГИ
 • ЦЕНИ:
 • 1 ден 3,60 лв.
 • 2 дни 6,00 лв.
 • 3 дни 8,10 лв.
 • 4 дни 7,20 лв.
 • 5 дни 7,50 лв.
 • 10 дни 12,00 лв.
 • 1 календарен месец – 18,00 лв.
 • цените са със ДДС.
 • При рекламиране в печатното и онлайн изданието едновременно – цена по договаряне.