МАЛКИ ОБЯВИ

Търся работници за дърводелски цех, казанджии и тракторист в с. Коркина. Тел. 0877 58 88 67

О Б Я В А

Съгласно чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планови програми фирма „Укев Транс“ ЕООД обявява РЕШЕНИЕ № БД – ЕО – 07/ 2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионална инспекция по околна среда и водите:
„да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.58.16 в местността Над междата  по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена зона – „Пп“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
Възложител: Община Благоевград, с адрес гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1, БУЛСТАТ 000024695 и „Укев Транс“,  жк „Струмско“, ул. „Яне Сандански“ №12, вх. Б, ет. 3 , ап. 7, ЕИК 203014231
За преглед на цялото решение може да заповядате в гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“  № 28.
————————————————————————————————–

О Б Я В А

Съгласно чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планови програми фирма „ВЕД и ЕМД“ ЕООД обявява РЕШЕНИЕ № БД – ЕО – 08/ 2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионална инспекция по околна среда и водите:
„да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.56.20 в местността Гладно поле  по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена зона – „Пп“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
Възложител: Община Благоевград, с адрес гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1, БУЛСТАТ 000024695 и “ВЕД и ЕМД“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Под черквата“ № 1, ЕИК 205654408
За преглед на цялото решение може да заповядате в гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“  № 28.
————————————————————————————————–

О Б Я В А

„ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” ЕАД, село Големо село, община Бобов дол,

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ПЕРСОНАЛ В ПОЧИВЕН ДОМ „ЕНЕРГО” НА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

 1. Главен готвач

Изисквания към кандидатите:
1. Образование – средно образование със задължителна квалификация “готвач” или завършили курс за квалификация „готвач”.
2. Професионален опит – над една година трудов стаж по специалността.
3. Умения за работа с конвектомат.

 1. Помощник-кухня

Изисквания към кандидатите:
1. Образование – средно образование или основно образование
2. Професионален опит – над една година трудов стаж по специалността.

 1. 3. Умения за работа с конвектомат.
 2. 4. Умения за работа с миячни машини и машини за обработка на продуктите.
 3. Сервитьор

Изисквания към кандидатите:
1. Образование – средно образование
2. Професионален опит – над една година трудов стаж по специалността.

 1. 3. Умения за работа с касов апарат.
 1. Работник поддръжка

Изисквания към кандидатите:
1. Образование – средно образование
2. Професионален опит – над една година трудов стаж.

 1. 3. Да притежава правоспособност за огняр на парни и водогрейни котли с високо налягане.
 2. 4. Свидетелство за управление на МПС.

Молбите и CV на кандидатите се приемат на място, по пощата или на email: ls@tecbd.com.


 • Разписанията търпят временни промени в зависимост от обстановката в страната и сформиращият се пътникопоток
 • За най-актуална информация има денонощен телефон: 02 989 0000, 02 989 1111 и 07001 8282


Рекламна тарифа за малка обява в категориите

 1. РАБОТА
 2. АВТО СВЯТ
 3. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 4. ОБУЧЕНИЯ И ШКОЛИ
 5. ТЪРГОВИЯ
 6. ЗДРАВЕ И КРАСОТА
 7. ОТДИХ И ЗАБАВЛЕНИЕ
 8. АГРОБИЗНЕС
 9. ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
 10. ВСЕСТРАННИ УСЛУГИ
 • ЦЕНИ:
 • 1 ден 3,60 лв.
 • 2 дни 6,00 лв.
 • 3 дни 8,10 лв.
 • 4 дни 7,20 лв.
 • 5 дни 7,50 лв.
 • 10 дни 12,00 лв.
 • 1 календарен месец – 18,00 лв.
 • цените са със ДДС.
 • При рекламиране в печатното и онлайн изданието едновременно – цена по договаряне.