Friday, June 21, 2024
HomeБизнесАнгличанинът Виктор Сиймор със зелена светлина от РИОСВ да вдигне 4 къщи...

Англичанинът Виктор Сиймор със зелена светлина от РИОСВ да вдигне 4 къщи и кладенец в струмянско село с 20-ина души, отпадните води ще се събират в яма

Англичанинът Виктор Чарлз Сиймор получи одобрение от РИОСВ-Благоевград за инвестиционното си намерение да вдигне 4 жилищни сгради и сондажен краденец в струмянското село Седелец. Според инспекцията строежите няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и др. и затова няма да се прави ОВОС. Плановете на Сиймор се разпростират върху площ от 6,143 дка в бившия стопански двор на селото. Целта на сондажния кладенец е да водоснабди новия комплекс. Фекалните и отпадните води ще се събират в изгребна яма. Ще бъде изграден и трафопост. Инвестиционното намерение не попада в защитени територии. То ще се осъществи чрез фирмата на Сиймор – „Сиймор Риформс”, регистрирана в София през 2009 г. с 5000 лв. капитал.

Селото е с около двадесетина жители и се намира във високопланински район.

RELATED ARTICLES

Most Popular