Saturday, May 18, 2024
HomeНовиниБългария”Антикорупция”: Проф. Димитров е бил в конфликт на интереси – подписвал е...

”Антикорупция”: Проф. Димитров е бил в конфликт на интереси – подписвал е договори с роднини

 

Докато е бил директор на НИМ, проф. Божидар Димитров е бил в конфликт на интереси, подписвайки два договора с дъщеря си и племенниците си.

Това установи Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), известна още като комисия “Антикорупция”

Тя се е самосезирала от публикация в медиите, че НИМ има договорни отношения с търговското дружество „Акшаена -2007“ ООД, в което собственици са дъщерята на Димитров – Мария, и племенниците му.

От проверката става ясно, че през април 2015 г. директорът на НИМ е подписал договор с фирмата за изработването на каталог на колекция в тираж от 1000 броя на стойност 19 800 лева и срок за изпълнение септември 2015 г., се казва в официално съобщение на КПКОНПИ.

Въпреки че в договора е било предвидено половината от сумата да се плати авансово, а другата половина – 5 дни след предаването на готовите каталози, второто плащане е извършено два месеца след първото. И двете платежни нареждания са подписани от Димитров.

Същевременно музеят е получил само половината от поръчаните и заплатени каталози и то през октомври 2017 г. – т.е. повече от две години след срока в договора. По преписката не е представен протокол за предаване на останалата част от каталозите, до пълния му тираж от 1000 бройки. В хода на проверката не са установени данни и за представяне на колекцията в музея.

Пак през 2015 г., директорът на НИМ е подписал и втори договор със същата фирма – за печатно издание в тираж от 1000 броя на стойност 15 000 лева. В двумесечния срок по договора фирмата е предала всичките бройки и е получила цялото плащане като платежните нареждания са подписани от Димитров.

В хода на проверката е установено, че съгласно вътрешните правила за финансово управление и контрол в НИМ директорът е имал правото да упълномощи свой заместник да подпише договорите, като по този начин си направи самоотвод от вземане на решение в конфликт на интереси, но не го е направил. При нито един от двата договора няма подадена и декларация за конфликт на интереси.

Комисията не е установила конфликт на интереси по отношение на „Сдружение Плиска“, за което също имаше твърдения за нередности, тъй като между НИМ и сдружението не са подписвани договори, се уточнява в съобщението.

Когато през есента на миналата година Божидар Димитров изненадващо обяви, че е подал молба за пенсиониране, депутатът от БСП Стоян Мирчев заяви, че това не става по негово желание, а по искане на ГЕРБ, защото са разбрали, че е сключвал договори с роднини и не искат да излезе, че е в конфликт на интереси.

Неотдавна проф. Димитров основа официално своето Българско надпартийно движение “Кубрат” (БНСК) и обяви, че ще работи за президентска република.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular