Банско търси иновативни решения за поддържане на зелените площи

Експерти от водеща световна компания – производител на продукти за автоматизирани подземни напоителни системи, базирана в Сан Маркос, Калифорния, посетиха Банско. Те останаха възхитени от многобройните и добре поддържани зелени обществени площи и красивото зацветяване на града.

На среща с кмета Иван Кадев, Костадин Атанасов -зам.-кмет с ресори озеленяване, екология и чистота, и началник отдел „Екология и чистота“ Константин Кожарев, гостите споделиха опита си в изграждане на  интелигентни решения за поливни системи в рамките на концепцията за градско развитие SmartCity.

Въвеждането на иновативни технологии и автоматизирани процеси се налага заради предизвикателствата на изменението на климата и оптимизиране на използването на вода и електричество.

Както и в други направления, Община Банско проучва възможностите за въвеждане на  по-ефективно и рационално използване и на водните ресурси, беше подчертано в дискусията от страна на домакините.