Белодробната болница връща над 7 бона на касата в Перник

Административният съд в Перник отхвърли като неоснователна жалбата на ръководството на СБАЛББ /Белодробна болница/  в областния град против писмена покана от 17 август 2023г. на директора на РЗОК-Перник  за възстановяване на получени суми без правно основание в размер на 7 441.82 лв.

Жалбоподателят в лицето на директора на здравното заведение твърди, че оспорената писмена покана е незаконосъобразна – издадена в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Н подкрепа на твърденията си той излага съображения, че административният акт не съдържа мотиви; посочени са номера на ИЗ и КП без да е посочено какво е фактическото нарушение, в хода на осъществената проверка не са били изяснени в пълнота фактите и обстоятелствата, които да докажат приложимостта на чл. 76б от ЗЗО, констатациите не отговаряли на действителната фактическа обстановка. Иска се отмяна на писмената покана.

Според съда оспорената покана е издадена от компетентен по място, материя и степен орган по смисъла на чл. 76б, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/. Спазена е установената от закона форма – актът е писмен и мотивиран. Посочени са фактическите основания за издаването му – установеното в резултат на извършената проверка с протокол за неоснователно получени суми; посочени са осемте случая на ИЗ, по които платените суми следва да бъдат възстановени. Фактическите основания са отнесени правилно към съответното правно основание за издаването на акта.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.