Tuesday, May 21, 2024
HomeКриминалниБивш управител на дружество в Перник е предаден на съд за длъжностно...

Бивш управител на дружество в Перник е предаден на съд за длъжностно присвояване

Окръжна прокуратура – Перник внесе в съда обвинителен акт срещу Д.Р., привлечен към наказателна отговорност за извършено от него престъпление по чл. 202, ал.2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 220, ал. 1 от НК.
Обвиняемият Д.Р. и приятелите му Е.П. и А.С. взели решение да извършват заедно търговска дейност.
През м. януари 2016 г. бил сключен дружествен договор на „Ф.Г.“ ООД с предмет на дейност строителство, ремонт и поддържане на пътища, сгради и принадлежащи към тях съоръжения и други дейности. Тримата управлявали дружеството както заедно, така и поотделно.
Макар че дружеството работело добре и било на печалба, през 2017 г. последвал разрив в отношенията между Д.Р. от една страна и Е.П. и А.С. от друга. Обвиняемият взел решение да прекрати участието си във фирмата, за което отправил писмено предизвестие на основание Търговския закон, адресирано до Общото събрание на съдружниците на „Ф.Г. ООД. Впоследствие били сключени договори за продажба на дружествените дялове и той бил освободен като управител.
След приключване на съвместната дейност бившите съдружници на обвиняемия извършили проверка на цялата счетоводна документация. Било установено, че не за дълго до проведеното общо събрание за освобождаването на Д.Р. като съдружник и преразпределяне на дружествените дялове той сключил множество договори от името на фирмата и извършил финансови операции без тяхно знание.
С договор за покупко-продажба „Ф.Г.“ ООД, представлявано от Д.Р., продало на друга фирма голямо количество техника – багер, челен товарач, товарни автомобили, полуремарке, ремарке, валяк и гилотина, за обща сума от 122 700 лева. Месец по-късно същото движимо имущество било препродадено на новоучредено дружество с едноличен собственик на капитала и управител майката на обвиняемия.
Освен това в качеството му на управител на „Ф.Г.“ ООД, посредством 10 транзакции, Д.Р. изтеглил от банковите сметки на дружеството парични средства на обща стойност от 182 550 лева.
От събраните в хода на разследването доказателства се установява, че „Ф.Г.“ ООД е извършвало голяма по обем търговска дейност, работело е на печалба и е разполагало със сериозен финансов ресурс, поради което не е имало необходимост от продажбата на съответната техника. След извършената от Д.Р. продажба на тези активи фирмата е останала без основна техника за извършване на стопанската си дейност и без парични средства.
При пълна липса на икономическа необходимост обвиняемият съзнателно сключил неизгодна сделка, като продал машини и съоръжения, представляващи собственост на „Ф.Г.“ ООД, от което е произлязла значителна вреда за фирмата. Това затруднило цялостната дейност на дружеството.
С действията си Д.Р., в качеството му на длъжностно лице, присвоил чужди пари в големи размери, поверени му да ги пази и управлява. За изтеглените парични средства той не представил в дружеството никакви разходооправдателни документи, не ги внесъл и заприходил в касата на дружеството.
Предстои делото да продължи в съда.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular