Бизнесът с ”кърваво” писмо за стажа и до президента, искат отмяна на надбавките към заплатата за прослужени години

Национално представителните работодателски организации изпратиха писмо до президента с искане да бъдат отменени надбавките към заплатата за прослужени години.

Според бизнеса тези надбавки са незаконни, тъй като не са предвидени в Кодекса на труда, а само в наредба на Министерския съвет.

Подобно писмо от бизнеса разпратиха до държавните институции преди месец.

Четирите съюза – Асоциацията на индустриалния капитал, Конфедерацията на работодателите и индустриалците, Стопанската камара и Търговско-промишлената палата, апелират официално за това с писмо до президента, Народното събрание, Министерския съвет, Върховния административен съд, Върховния касационен съд, омбудсмана, Висшия адвокатски съвет. Надбавките за прослужено време (т.нар. класове) са регламентирани в наредба на Министерския съвет. Според нея за всяка година трудов стаж след първата работникът трябва да получава поне 0,6% от заплатата си.

В писмото си работодателските съюзи се позовават на Конституцията, според която работниците имат право на възнаграждения за труда си по ред, определен със закон, а не с наредба. Те припомнят позицията си, че трудовото законодателство е остаряло, а надбавката е в полза на по-дълго работилите, което невинаги отчита личния принос на конкретния човек.

“В зависимост от различията в характера и организацията на труда и персоналните способности и мотивация разликите в постигнатите индивидуални трудови резултати от младите и от дългогодишни работници и служители могат да бъдат значителни. В редица случаи те не зависят пряко от разликата в придобития професионален стаж и трудов опит. Съответно за немалка част от икономическите дейности, заемани длъжности, професии и специалности дългогодишният трудов стаж и професионален опит могат да се окажат недостатъчни, за да компенсират интереса, трудовата мотивация, енергията, иновативността и производителността, характерни за началото на трудовата кариера на младите работници и служители”, пишат работодателските съюзи.

Класът “Прослужено време” не е в дневния ред на правителството, обяви преди време финансовият министър Владислав Горанов. Бизнесът се срещна и с премиера Бойко Борисов, но не получи желаната подкрепа.

снимка

Според бизнеса тези надбавки са незаконни, тъй като не са предвидени в Кодекса на труда.