Битовите абонати остават на регулирания пазар до 2026 г.

Пазарът на ток на едро се либерализира до края на 2023 г. НЕК спира да е обществен доставчик

Битовите потребители на ток остават на регулирания пазар до 2026 година. Според КЕВР цената на тока няма да се променя до юли 2024 г. Националната електрическа компания (НЕК) спира да е обществен доставчик на ток.

Това стана ясно с промени в Закона за енергетика, които депутатите приеха на второ четене. Те бяха внесени от Министерски съвет като част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Промените предвиждат либерализация на пазара на едро на електрическа енергия до края на 2023 г. при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г.

Със законопроекта се прекратява ролята на Националната електрическа компания (НЕК) като обществен доставчик и сепремахват квотите на производителите за регулирания пазар.

Премахват се и квотите на производители за регулирания пазар. Превижда се крайните снабдители на енергия да са задължени да снабдяват битовите клиенти, но клиентите на свой ред да нямат задължение да сменят своя доставчик с настъпването на либерализацията на пазара.

По време на преходния период крайните снабдители ще снабдяват крайните битови клиенти по регулирани цени.

При внасянето на промените от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) имаха опасения, че ако промените бъдат приети в този им вид, ще доведат до значително повишаване на цената на тока от 1 януари 2024 г.

Работната група предложи компенсацията за бита да се определя по същия начин, по който се изчисляваще компенсацията за бизнеса. Министерски съвет приема програма, с която определя компенсацията, като средствата се отпускат от Фонда за енергийна сигурност, обясни председателят на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев (ГЕРБ)./ offnews.bg