Sunday, June 23, 2024
HomeНовиниБългарияБрюксел ни наказа: Спря парите за наука и образование!

Брюксел ни наказа: Спря парите за наука и образование!

 

Ако бързо отстраним нарушенията, ще възстанови плащанията, но с корекции
30-12-03-0000331790-article2
Европейската комисия спира плащанията по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. Това обяви служебният просветен министър Николай Денков.
Причина за това са констатирани нарушения, които са изброени в предупредително писмо. В него се казва, че на България се спират междинните плащания. Ако страната ни отстрани проблемите в кратък срок, плащанията ще бъдат възстановени, но с финансова корекция.
“Същността на доклада, който получихме от ЕК, е, че това е така нареченото “предварително писмо”, с което комисията идентифицира набор от проблеми, в резултат на които тя спира междинните плащания“, каза министър Денков, цитиран от “Фокус”.
Той обясни, че това означава, че ако България поиска да й бъдат изплатени средства по оперативната програма, за момента ЕК няма да ги възстанови.
Денков съобщи, че забележките в писмото не засягат съдържанието и структурата на оперативната програма.
Докладът се отнасял за начина, по който Министерството на образованието управлява дейностите по програмата във ведомството. Министърът уточни, че става въпрос за неясно разпределение на функциите между три вида звена – това, което дава парите; звената, които изпълняват проекти, и звеното, което проверява изпълнението им.
Зам. просветният министър Ваня Стойнева обясни, че вече са разработили няколко варианта за поправяне на нередностите. Те предвиждат обособяване на отделно звено за изпълнение на проектите, реорганизация на екипите, балансиране на състава им и включване на външни експерти. Планира се да бъдат привлечени и компетентни експерти, запознати с усвояването на евросредствата.
Вариантите ще да бъдат договорени с ЕК.
Стойнева обясни, че комисията няма да отпусне пълните средства по проектите, по които са идентифицирани грешки, и тези разходи ще бъдат за сметка на МОН. Тя уточни и че по програмата има 116 договора за 324 милиона лева. Общо 180 млн. лв. е стойността на проектите, за които ЕК е установила проблем.
Министър Денков обясни, че размерът на финансовите корекции зависи от това доколко се разпростират идентифицираните грешки.
“В някои от вариантите ще ни трябва до три месеца, в по-тежките реалистичният срок е около 6 месеца, така че ще се отиде и в следващото правителство”, каза още той.

RELATED ARTICLES

Most Popular