Бюджетът на община Петрич увеличен с 4 млн. лв., стигна 32 млн. лв., 1,3 млн. поглъща новият кооперативен пазар, кметът Бръчков: Благодаря, доказахме, че сме екип

 120 000 лв. са предвидени за довършване на канализацията в Първомай, оборудват с климатици всички общински детски градини

01-04

Кметът Бръчков 

С 22 гласа „за” и 8 „против” Общинският съвет в Петрич прие бюджет 2017. С новия бюджет община Петрич ще покрие и разплати около един милион наследени стари задължения. Към началото на тази година от 12 млн. лева общо натрупани през годините недобори поради изтичане на давност община Петрич губи 710 хил. лева. До края на годината се очаква сумата да нарасне до 1,2 млн. лв.

Макрорамката на бюджет 2017 на община Петрич възлиза на 32 856 861 лева. За сравнение – през миналата година цифрата беше 28 692 935 лева. Средствата за капиталовите разходи през тази година възлизат на 4 228 634 лева (1 825 981 лв. за 2016 г.). През 2017 година в тях влизат и 1 300 000 лв. за изграждането на нов кооперативен пазар на Петрич, осигурено външно финансиране от държавата. В бюджета за тази година приоритетно е заложено благоустрояването на улици в редица села на общината, както и довършване изграждането на канализация в най-голямото село Първомай, за който обект инвестицията ще е в размер на 120 хиляди лева. За най-проблемната улица в града – „Места”, се заделят 200 хил. лв. за цялостното й благоустрояване.

240 хиляди лева общината залага за инфраструктурата до културно-историческия обект – античен град Хераклея Синтика в местността Рупите. Средствата ще са за пътя до обекта покрай комплекса на пророчицата Ванга.

130 хиляди лева ще се насочат за довършване бетонирането на новата част на тържището за плодове и зеленчуци край село Кърналово. 230 хиляди лева плюс 100 хиляди преходен остатък от миналата година се предвиждат през тази година за изграждането на дом на покойника в района на гробищния парк. Обектът следва да бъде цялостно построен и оборудван.

По предложение на кметската администрация 70 хиляди лева ще бъдат разходвани за преустройство на последния етаж в ТК ГУМ – Петрич. Идеята е чрез ремонт и преграждане да бъдат обособени няколко зали за дейността на различни клубове и школи.

През тази година от бюджета се заделят средства за закупуването на климатици във всички общински детски градини. Пари се осигуряват и за сондаж на село Марикостиново, който да даде известна самостоятелност по отношение водоснабдяването, което сега идва от съседната община Сандански.

За обезпечаване на културния календар през годината са предвидени 320 хил. лева, 400 хил. лева за спортните клубове и спортните прояви, 80 хил. лева за отпускането на помощи по решение на Общински съвет.

„Благодаря Ви за отговорната работа по комисии. Доказахме, че работим като екип и дано резултатите при изпълнението на бюджета го потвърдят. Имаме с четири милиона по-голям бюджет за годината и това е благодарение на тази екипност. Успех на бюджет 2017”, каза кметът Димитър Бръчков след приемането на бюджета.