Friday, June 21, 2024
HomeРегионБлагоевградВАЖНО! Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма...

ВАЖНО! Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград!

Уважаеми съграждани,

 На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 50  ал. 3 и 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Благоевград,

 

ОТПРАВЯМ ПОКАНА КЪМ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

 

за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2017 година.

 

Дата на провеждане на обсъждането: 26.06.2018 година от 11,00 часа.

 

Място на провеждане на обсъждането: Сградата на Община Благоевград,  зала № 5

 

Дневен ред на обсъждането:

  1. Обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2017 година.
  2. Представяне на допълнителна отчетна информация по Закона за публичните финанси.
  3. Въпроси и отговори във връзка с годишния отчет на Община Благоевград за 2017 година.

 

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Благоевград www.blgmun.com.

 

Обявление (6)

 

Радослав Тасков

Председател

на Общински съвет – Благоевград

RELATED ARTICLES

Most Popular