Friday, June 21, 2024
HomeРегионДупницаВажно! Тръгват масови проверки за умрели диви свине в Дупница, забраняват храненето...

Важно! Тръгват масови проверки за умрели диви свине в Дупница, забраняват храненето на домашни прасета с кухненски отпадъци

В България няма африканска чума по свинете, но в Европа има засечени огнища на заболяването. Това стана ясно на заседание на епизоотичната комисия в Дупница във връзка с превантивните мерки и обстановката по заболяването африканска чума по свинете.

На срещата присъстваха д-р Георги Тимчев – гл. инспектор ОДБХ-Кюстендил, Райна Сапаревска – гл. инспектор в РЗИ-Кюстендил, д-р Васил Ушатов – РВЛ към ОДБХ-Кюстендил, Димитър Димитров – представител на ИАРА, кметове и кметски наместници от община Дупница, както и служителите от отдел “Екология”. Африканската чума е заразно остро протичащо вирусно заболяване, характеризиращо се с висока заболеваемост и смъртност, близка до 100%. Боледуват само домашни и диви свине. Инкубационният период е от 2 до 25 дни (обикновено 3-8 дни). Ще бъде извършван постоянен ветеринарномедицински контрол съвместно с общински служители и ветеринарномедицинските инспектори за спазване на мерките за биосигурност в свиневъдните обекти и извършване на контрол по забрана за продажба на животни на нерегламентирани пазари за животни. Съвместни проверки ще се правят с представители на ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви свине.
Кметовете на населените места ще трябва да изготвят списък с броя свине на собствениците и да подават сигнали на ОДБХ и официалните ветеринарни лекари при подадени такива от стопани за съмнителни случаи на болни и умрели свине.

Превантивните мерки към собствениците на свине включват недопускане излизането на животните извън дворовете, а да бъдат отглеждани в затворени помещения, да не се допуска контакт между свине, живеещи в дивата природа, и домашни, да се предоставят свинете на РВЛ за поставяне на ушни марки (за свине, които нямат такива). Забранява се отглеждането на свине с отпадъци от депата и изхранването с кухненски отпадъци.
Директорът на РДГ-Кюстендил и ръководителите на ловно-рибарските дружества ще организират засилено претърсване за откриване на трупове на свине. При откриване на такива веднага да се сигнализира в ОДБХ.

RELATED ARTICLES

Most Popular