Thursday, June 13, 2024
HomeРегионБанскоВалентин Донев взе изцяло механата на баща си в Банско, наложен му...

Валентин Донев взе изцяло механата на баща си в Банско, наложен му е запор от 2838 лв. в полза на брата и сестра му

Дружеството на Валентин Василов Донев – „Солвенте” ЕООД,  придоби фирма „Адамант 70“ ЕООД и така синът на убития Доневио стана едноличен стопанин на ресторант „Шато Антик” в Банско. „Солвенте” е със седалище в София и според търговския регистър внесеният капитал на дружеството е в размер на 328 050 лв., а невнесеният представлява механа със застроена площ от 307,54 кв.м в Банско. Механата е била изградена от бащата Васил Донев, който през 2012 г. загуби живота си от куршум в разложка кравеферма.

Отново според търговския регистър на фирмата на Валентин „Солвенте” е наложен запор върху част от капитала на фирмата в размер на 2838 лв. в полза на Васил Донев и Мария Донева, които му са падат брат и сестра от съжителство с друга жена.

Според търговския регистър като едноличен собственик на капитала Валентин Донев държи и фирмата „БИД 2016”, с капитал от 100 лв. и регистрация в Банско. Нейният предмет на дейност е от преработка на риба до транспортни услуги в страната и чужбина и производство на биогориво.

RELATED ARTICLES

Most Popular