Вливат 900 000 лв. в общинската хазна на Белица за ремонти, кметствата в Кузьово и Орцево кандидатстват за саниране

Радослав Ревански

900 000 лв. влизат в община Белица. Средствата ще бъдат използвани за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на територията на общината. С тези средства кметът Ревански ще облагороди визията на общината, която обеща и стриктно изпълнява да направи европейска. Средствата са отпуснати по решение на правителството.

Същевременно стана ясно, че сградите на кметствата в белишките села Кузьово и Орцево могат да придобият нов облик. Това ще стане при одобрение на проект за енергийна ефективност на постройките по Програмата за развитие на селските райони. Общинският съвет в Белица вече даде зелена светлина на предложението на общинската администрация. Общината ще кандидатства за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. Проектът е по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Дейностите по него отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Белица за периода 2014-2020 г. Местният парламент упълномощи кмета Радослав Ревански да предприеме всички необходими действия във връзка с кандидатстването по проекта пред Държавен фонд „Земеделие”, да подготви всички документи и да подаде заявление за кандидатстване.