Водачът на БСП листата в Благоевград Тома Томов: Баща ми не е оцапан с кръв

Никола Томов в кореспонденция с МВР началници: Заравянето на трупове в поделението става твърде явно, трябва да се опази в тайна

34-01-08

„Баща ми никога не е бил шеф на затвора в Белене, работи няколко години там, след което се пенсионира. Той е достоен и почтен човек, а ръцете му никога не са били изцапани с кръв“, обяви кандидат-депутатът на БСП и водач на листата в Благоевградско Тома Томов в тв ефир. Сайтът 7dnibansko.bg обаче публикува кореспонденция на Томов (бащата на Томов), в която той лично обяснява как всеки ден в поделението му се убиват хора и обсъжда с началници как да се извозват и крият трупове, защото зверствата вече биели на очи:

Част от „преписката по повод погребването на лагерниците, починали в Т.Г. (Трудова група) Ловеч” (известна като „Под. (еление) 0789):

„Лично строго секретно!*
ЧРЕЗ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ЗАТВОРИ” към М.П. (М-во на правосьдието)
(по това време началник на въпросният отдел е Ген.-майор Желязко Троев)

до Др. зам. министър (МВР) – генерал Мирчо Спасов

Докладна записка от полк. Никола Томов Николов

н-к З.О. (затворническо общежитие) с. Белене, относно:
Починали въдворени от под. 0789, които се заравят на остров „Предела”

Още когато под. 0789 беше на местостоянка в с. Белене починалите въдворени са заравяни на остров „Предела”. Това продължава и сега, когато поделението се намира в Ловеч и става твърде явно и открито. С камион, който е известен на цялото село Белене и на всички служители и затворници, се докарва през деня трупа в един чувал-сламеник. Камиона спира до моста пред щаба на затвора, стоваря се в една лодка, която се прикачва за моторница „Чавдар”, и заедно с трима затворници, заминават на острова да заровят трупа. Случвало се е камиона в един ден да дойде по два пъти, веднаж сутринта и още веднаж до вечерта. Когато камиона дойде вечер на мръкване, трупа остава до сутринта в него и чак тогава се сваля и заминава за „Предела”. При пристигането на камиона и в селото и в затвора казват „пристига колетна пратка от Ловеч”. Затворника, който го заравя, се нарича Канто и му казват „Погребална агенция Канто” и пр.
Това почти явно заравяне на труповете на въдворените, изхождайки от това, че селото е католишко, и че много от служителите в затвора са от същото село и не пазят тайна, може да се ползва от врагове, за да се навреди на престижа на нашата Народна власт. От шофьора на колата от Ловеч или от служители пътуващи със същата кола от Ловеч до Белене, се научават даже имената на починалите въдворени и данни „кой друг е втасал и кога ще бъде докаран със следващата пратка.” (Подчертано ръкописно)
На основание гореизложеното, с цел да не се вдига толкова излишен шум относно починалите въдворени,

ПРЕДЛАГАМ:

1) В заравянето на починалите въдворени да не вземат участие затворници, а само служители от милиц. охрана при О.З. Белене или от под. 0789 – Ловеч.

2) Колата със труповете на въдворените да тръгва от Ловеч около 3 часа след полунощ, за да пристигне в Белене не по-късно от 5 часа сутринта.

З) Труповете да се откарват с колата до бившият 1-ви гарнизон на Вътрешни войски и от там да се прехвърлят на „Предела” който е срещу гарнизона. Може да се минава и покрай V-ти обект и по външната дига с камиона да се отиде пак до „Предела”.
4) Служителите, които ще участват в заравянето на труповете, да се подберат и да се задължат да пазят тайна.
Горното донасям за сведение и разпореждане.
С. БЕЛЕНЕ НАЧАЛНИК ЗАТВОРА
19 юли 1961 г. Полковник: (Подпис)”

Върху писмо до друг полковник – от ДC, генерал-полковник Мирчо Спасов е поставил следната РЕЗОЛЮЦИЯ:
„Др. Монов – Бързо, веднага да се сложи край на тия демонстрации и вреден шум с труповете на починали в ТВО (Трудово (!) възпитателно (!!) общежитие (!!!)) – Ловеч при пренасянето и заравянето им.
Съгласен съм със всички предложения на др. Томов, които трябва точно да се изпълняват. Освен това да се видоизмени, а често и сменява постоянната и позната камионетка. Също може да се взима за целта камион или газка и от Окр. упр. МВР – Ловеч, за да се разнообразява транспортирането.
Заедно с др. Александров окр. н-к МВР и др. Гогов обсъдете подробно какво още е необходимо, за да се запази известна тайна всеки случай поне при пренасянето и заравянето, макар че няма нищо незаконно. Действайте от мое име и за стореното да ми се доложи.

М. Спасов”

Зам. министърът е дал на 5 авгyст 1961 г. и устни указания…

Тази класифицирана зловеща кореспонденция се намира в архива на МВР – във фонд 2, опис 1, архивна единица 102, стр. 1-6.

* Текстът се публикува без редакторска намеса