Вратите на съда остават отворени за граждани по делото за ТЕЦ „Бобов дол”

ТЕЦ „Бобов дол”

Въпреки изричното желание на адвокатите на ТЕЦ „Бобов дол“ Административният съд в Кюстендил остави вратите на съдебната зала отворени за граждани. Така беше защитено правото на хората да участват активно и демократично при взимането на решенията от обществено значение, съобщиха от правораздавателното ведомство.

Делото е от изключително значение за чистотата на въздуха в района и се радва на небивал интерес. За това говори подкрепата от общо 99 жители на общините Бобов дол и Дупница. Те, заедно с природозащитни организации, оспорват в съда комплексното разрешително, даващо право на топлоелектроцентралата частично да замени въглищата с гориво от отпадъци.

От ТЕЦ „Бобов дол“ поискаха делото да се води при закрити врата, с довода, че централата е стратегически обект от национално значение, както и че по време на процеса могат да се разкрият производствени и търговски тайни.

Следващото дело е на 19 ноември (вторник) в 14,00 часа.

 

Както писахме, делото е срещу издаденото разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“ да използва за гориво отпадъци и биомаса, заедно с въглищата. Вносител на жалбата е сдружението „За Земята — достъп до правосъдие“, към което се присъединяват и са конституирани като страна 99 жители от общините Бобов дол и Дупница. Това е първото дело в България срещу замърсяваща електроцентрала на въглища с участието на толкова голям брой местни хора.